Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for internasjonale marked utenfor EU og EØS i 2020

Awarded: NOK 19,420

Project Number:

311957

Project Period:

2020 - 2020

Funding received from:

Location:

Texas Medical Center utgjør en egen bydel i Houston; en by som er mest kjent for fokus på olje&gass&romfart – i hvert fall utenfor USA. TMC er i sterk vekst og innovasjonene de etterspør vil bidra med løsninger som vil effektivisere arbeidet i senteret som har 24 sykehus, 110000 ansatte og 10000 sengeliggende pasienter. Plattformen som på sikt etableres vil veilede og trene helseteknologiselskapene i å legge riktig strategi og utvikle en adferd som vil selge selskapet og innovasjonen på best mulig måte. En mulig løsning er innovasjonspartnerskap mellom NHT og TMC, hvor NHT kan få bistand til å screene selskap til å kunne få klinisk testing og verifisering av TMC. Fortsette samarbeidet med Austin og Dell Medical School med deres unike og tilrettelagte program for helsetech selskap som ønsker en kortere prosess inn i det amerikanske helsemarkedet. I Japan vil vi åpne dører og øke den japanske helsesektorens/markedet interesse for high tech-løsninger innenfor helse, på samme tid som at vi øker den norske kunnskapen om japansk helsemarked på regulatoriske og prosessesuelle områder som er viktige for norske selskap. MedTecJapan er Japans største samling av nøkkelpersoner for helseindustrien og derfor et meget viktig sted å være og være synlig. Deltagelse på Paralympics, i regi av IN, vil kunne vise frem enkelte av selskapenes løsninger ovenfor et japansk og internasjonalt publikum. Aktivitetene vil foregå i Nordic Innovation House som er under etablering i Tokyo, mens NHT jobber med besøk på enkelte helseinstitusjoner som en del av tilbudet til bedriftene.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen