Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IoT og sensorteknologi for deteksjon av lekkasje i vannrør.

Awarded: NOK 99,999

Project Manager:

Project Number:

311999

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Det er i Verden en rekke utfordringer knyttet til vann relatert infrastruktur, feks er Norge på toppen i Europa når det gjelder vanntap. I følge SSB er lekkasjetapet i snitt på 31%! I mange kommuner er tapet på over 70 %. I Nes er tapet på 73 %, dvs 73 % av vannet som pumpes opp og renses forsvinner ut i intet. I tillegg til selve vanntapet er det også store indirekte tap, vannrensing krever ekstremt mye energi. Problemet er kompleks, en utfordring er knyttet til å lokalisering av lekkasje. Det krever store ressurser og eksisterende metodikk med lytting er særdeles unøyaktig. I tillegg til utfordringer knyttet til vanntap i ledningsnettet, er det også andre områder hvor vanninfrastruktur er en utfordring. Det er slik at majoriteten av vannskader i bygninger i Norge skyldes lekkasjer i rør. I 2018 ble det rapportert inn til forsikringsselskapene nesten 100 000 vannskader på bygninger. Mørketallene er store. Finans Norge estimerer at de reelle tallen er nærmere 200 000. I følge Finans Norge skyldes ca. 80 % av alle rapporterte vannskader rørlekkasjer fra vann (VASK databasen Finans Norge). Utbetalingene vil i år være på ca 4 milliarder. Lekkasjer i rør er et problem som må adresseres på en bedre måte enn i dag. Ved å utnytte teknologiske nyvinninger innen sensorteknologi og IOT kan vi utvikle løsninger som gjør det lettere å identifisere lekkasjer før de fører til store skader. Til sammenligning har el-bransjen gjort store fremskritt ved bruk av for eksempel smart målere som operere trådløst over nettet.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020