Back to search

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Utvikle og etablere en modulær og fleksibel utstilling av forskningsresultater knyttet til norsk aluminiumsindustri.

Awarded: NOK 50,000

Norsk aluminiumsindustri, fra primærproduksjon til produkter og systemer, omsetter for ca 34 milliarder kroner årlig, og er en betydelig eksportindustri for Norge. Man finner aluminium i flere og flere applikasjoner, og materialet er en viktig bidragsyter til vektreduksjon innen transportsektoren – med redusert energiforbruk og utslipp av CO2 som resultat. NTNU og SINTEF har sammen med industrien en betydelig forskningsportefølje på aluminium, med blant annet 3 SFIer og 30-40 løpende IPN/KPN prosjekter. Nylig har NTNU også opprettet det nye aluminiumssentret NAPIC (NTNU Aluminium Product Innovation Centre), hvor tverrfaglig og forskningsbasert innovasjon er i fokus. Det vil si at man bringer fakultetene; Naturvitenskap, Økonomi, Ingeniørvitenskap, Arkitekt og Design nærmere hverandre for å løse morgendagens problemstillinger i felleskap med SINTEF og industri. Vi ser også at norsk aluminium blir mer ettertraktet globalt pga gunstig CO2 fotavtrykk gjennom at at aluminium produseres i stror grad med fornybare ressurser. Det er framskrevet at verdens behov for aluminium vil vokse med 50% innen 2050, og særlig innenfor elektrisk mobilitet. Klarer vi å kombinere dette fortrinnet med kompetansen på materialet fra utvinning, primær, legeringsutvikling, engineering og design har Norge et strort potensial for å utvikle og produsere innovative og bærekraftige løsninger. Men dette fortrinnet og potensialet må kommunisers på en god måte, og dette prosjektet er et ledd i å utvikle en fysisk og virtuell presentasjon av aluminiumsforskning som kan benyttes i mange sammenhenger.

Funding scheme:

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI