Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalisering av ferrosilisiumsproduksjon

Awarded: NOK 89,499

Project Number:

312024

Project Period:

2020 - 2020

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Elkem har utviklet et robust simuleringsverktøy (Raffsim) som brukes til å analysere samt optimalisere produksjon av ferrosilisium. En viktig del av produksjonsprosessen er den såkalte "post-taphole" delen, hvor den kjemiske sammensetningen til flytende ferrosilisium korrigeres inntil kundespesifikasjonen er møtt. Dette kan både bety å fjerne uønskede elementer (raffinering) eller tilsette ønskede elementer (opplegering). Til dette kreves det gode beslutningsstøtteverktøyer som operatørene bruker for å bestemme tilsatsmengder og tidspunkt. Som et ledd i Elkem`s digitaliseringsstrategi ønsker vi å gå over til bruk av såkalte kognitive tvillinger; beslutningsstøtte som både benytter seg av virkelige målinger i "real-time" samt maskinlæring og grunnleggende teori. Arbeidet som foreslås utført vil utvide eksisterende teoretiske modeller for masse/energibalanse og således være en viktig komponent i utviklingen av en kognitiv tvilling for post-taphole prosessen. Norce vil i samarbeid med Elkem videreutvikle Raffsim slik at produksjon av inokkulanter (FeSi-legeringer til støperiindustri) kan simuleres. Hovedsaklig vil arbeidet bestå i å innhente fundamentale termodynamiske data og utvide kildekoden til Raffsim slik at beregninger av temperatur og kjemi også kan utføres på FeSi-legeringer som inneholder sjeldne jordarter. Kildekoden til Raffsim vil også forbedres med hensyn på tilsats av slaggdannere (forskjellige typer jernoksid) slik at kinetikken kan simuleres mer nøyaktig.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon