Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IndOcean - Industrial Oceans

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Number:

312195

Project Period:

2020 - 2020

Funding received from:

Prosjektet skal hjelpe å industrialisere havnæringene gjennom et program for å utnytte innovasjonskapasiteten til SMB-er. Vi kombinerer ulike tiltak (nettverksbygging og veiledning fra større ledende bedrifter, et finansieringsprogram av demonstratorer etc) i et samarbeid med flere typer klynger (oppdrett, energi, muliggjørende teknologier). Dette skal hjelpe SMB-er som typisk har grunnleggende engineering-kompetanse til å komme inn i prosjekter med sterk industri- og teknologiforankring inn mot nye anvendelser som offshore oppdrett og offshore vind. I dette PES-prosjektet skal vi utvikle konsept, partnerskap og prosjektskisse for et slikt program.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020