Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Alternative title: VOGUE - English in the vocational classroom. A comparative study of English instruction before and after the 2020 curricular reform.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

312201

Project Period:

2020 - 2024

Funding received from:

Location:

This doctoral research project is a comparative study of English instruction in the vocational classroom before and after the 2020 curricular reform. Aim The overarching aim is to investigate classroom practices in the English school subject in vocational study programmes. The study responds to previous research among adolescents in Norwegian school that suggests the importance of students' interests in English outside of school to develop their English competence in the English school subject (Brevik, 2016, 2019; Brevik & Hellekjær, 2018). English in and outside of school The prominence of English in Norway and globally (Rindal, 2019) means that the new English subject emphasizes a more active and exploratory approach to language learning compared to the previous reform, which acknowledges students' interests for English and their perception of the English school subject as relevant for the youth culture they identify with as well as societal and vocational relevance. The study thus seeks to develop an understanding of how students employ the competence in English developed outside of school in the English subject and how teachers reference their competence in vocational English instruction. Structural changes in the 2020 reform is also of relevance, such as all English lessons being taught in vg1, formative assessment becoming subject specific, and basic skills emphasizing language awareness. Design The project examines students? language practices and teachers? instructional practices through integration of classroom data (observation, video- and screen-recording, collection of student work and questionnaires), data outside the classroom (interviews with students and teachers) and outside school (student logs and recording of online gaming). Study sites include English classes at an upper secondary school, with participants in vocational classes. Comparative data will be collected before (school year 2019-20) and after the reform (school year 2021-22).

Doktorgradsprosjektet har som mål å utvikle kunnskap om engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Studien er del av forskningsprosjektet VOGUE (Vocational and General students’ use of English in and out of school) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet undersøker yrkesfagelevers språkpraksiser og læreres undervisningspraksiser gjennom et mixed methods design (Johnson & Christensen, 2017). Studien foregår i engelskklasser ved en videregående skole, der deltakerne har engelskundervisning på ulike yrkesfaglige studieprogrammer på vg1 og vg2. To datasett vil bli sammenlignet: et som er samlet inn under Kunnskapsløftet 2006/13 (skoleåret 2019-20) og et som vil bli samlet inn etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020 (skoleåret 2021-22). Det benyttes en kombinasjon av blant annet deltakende observasjon i klasserommet med video- og skjermopptak, elevarbeider og spørreskjema, elevlogger og skjermopptak av elevers online spilling utenfor skolen, samt intervjuer med elever og lærere. De mest sentrale utfordringene ved prosjektet handler om å få samlet inn sammenlignbare data før og etter innføring av ny læreplan, ivaretakelse av deltakernes personvern og retten til å si nei, samt håndtering av store mengder data samlet inn både i og utenfor skolen blant både elever og lærere. Doktorgradsprosjektet er nyskapende fordi det er gjort lite forskning på engelskundervisningen på yrkesfag i norsk skole, tidligere observasjonsstudier har ikke kombinert videoopptak av undervisning med selvrapporterte data fra elever og lærere, og klasseromsforskning har ikke tidligere vært kombinert med data fra yrkesfagelevers bruk av engelsk utenfor skolen. Diskusjon av implikasjoner for utvikling av elevenes engelskkompetanse, kobling av kompetanse utviklet i og utenfor skolen og for engelskundervisning på yrkesfaglige studieprogrammer vil bli sentralt.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources