Back to search

ENERGIX-Stort program energi

MVO Solar Energy Buildings - Integrated solar energy supply concepts for climate-neutral buildings and districts for the City of the Future

Awarded: NOK 0.15 mill.

The content of the new ANNEX 66 within the International Energy Agency (IEA) was defined based on know-how of ca. 50 international experts during 2020. The Annex project description is based on position papers, such the strategic research agenda of the European Solar Thermal Technology Panel, the European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-ETIP) and the experience of several national projects in the field of solar energy buildings. The main goals and objectives of the activity will be: Objective 1: Identifying and mapping of the relevant involved stakeholders (energy suppliers, housing developers, urban planning, industry, research, and governmental (local, regional, national) and their needs and roles as well as supporting and inhibiting (legal) framework conditions. Objective 2: To give an overview on various technology options and the available technology portfolio, taking into account existing and emerging technologies with the potential to be successfully applied within the context of this Task. Furthermore, strategies will be elaborated how challenges in an economical context can be overcome. Objective 3: To exploit the new degrees of freedom and possibilities by linking individual technologies from the technology portfolio and to optimize the interaction of local generation, storage, consumption at the building and district level enabling interactions with the grid capitalizing on new technological opportunities and unlocking new revenue streams Objective 4: To develop and define optimized integrated and grid-interacting energy supply concepts for heat, cold, domestic electricity demand and e-mobility with intelligent control concepts and promoting user oriented approaches. Objective 5: To give recommendations to policy makers and energy related companies on how they can influence the uptake of cost-effective solutions related to the planning and implementation of Solar Energy Buildings.

Hovedmålet med tasken 66 er utvikling av økonomiske og økologisk lønnsomme solenergikonsepter for nye og eksisterende bygninger og områder. Prosjektets hovemål med ferdigstilling av arbeidsprogram og taskdefinisjon legger dermed tilrette at disse forventede virkninger ble realisert gjennom task 66 (2021-2024).

Vi ønsker å etabler en ny Annex for Solar Energy Buildings (SEB). Det foreslåtte Annex har som mål å styrke samarbeidet om utvikling av solenergi i bygninger til et internasjonalt nivå gjennom samarbeidsinitiativene i regi av IEA. Den nye IEA SHC-Task skal fokusere på utvikling av økonomiske energiforsyningskonsepter for høy andel av solenergi på minst 85% av varmebehovet, 100% av kjølebehovet og minst 60% av strømbehovet. Fokus skal ligge på husholdninger og e-mobilitet til fleretasjes boligbebyggelse i enkeltbygg og byggeklosser eller fornemme deler av en by for begge, nybygg og omfattende oppussing av eksisterende bygninger. Viktige aspekter er vurderingen av samspillet med nettinfrastrukturer (strøm og varme), toveis utvekslingen av energi og synergien av energifleksibilitet. Det første møtet er organisert av Universitetet i Stuttgart i mars 2020. Fra april til desember skal ei skrivegruppe lage et første utkast av det planlagte Annex arbeidet. De andre to møtene vil bli organisert ila 2020. Det er veldig sannsynlig at Annex blir opprettet. Det er en stor internasjonal interesse for emnet, og forskjellige europeiske forskningsprogrammer har begynt å spesifisere emnet og Annex er i tråd med målene som er angitt i IEA-EBC strategiplan 2019-2024.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi