Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Life Science Cluster Seminar: Unleashing the potential - Life Science from Norway

Awarded: NOK 11,999

Project Number:

312293

Project Period:

2020 - 2021

Location:

The Life Science Clusters (TLSC) første årsseminar skal arrangeres 24. november 2020, fra 08:30 til 13:30. Programmet vil inkludere innlegg fra daglig leder for TLSC, representanter fra Oslo kommune, selskaper fra livsvitenskapssektoren, private investorer, og bransjeorganisasjonen for livsvitenskap i Sverige. I tillegg vil representanter fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt store livsvitenskapsselskaper belyse aktuelle problemstillinger gjennom to paneldiskusjoner. The Life Science Cluster jobber for at Norge skal bli en sterk aktør i den internasjonale livsvitenskapsindustrien. Livsvitenskapelige produkter (legemidler og diagnostikk) utgjør allerede 85% av norsk helseindustrieksport (Menon-rapporten Helsenæringens Verdi 2017). Vi ønsker å presentere mulighetene livsvitenskap har til å løse utfordringer innen klima, mat og helse, og skape oppmerksomhet og bevissthet rundt dette, spesielt gjennom synergier mellom blå (marin) og rød (helse) livsvitenskap. Seminaret skal ha et spesielt fokus på å dele mønsterfremgangsmåter for å skalere fra oppstartsbedrift til fullskalaproduksjon. Vi ønsker å samle både forsknings- og industrimiljøer innen de forskjellige livsvitenskapsgrenene; helse, marin sektor, landbruk og industriell bioteknologi, for å både vise bredden i sektoren samt åpne for synergier på tvers av sektorer. Investorselskaper deler innsikt i fremtidsutsikter - både hindre og muligheter - for sektoren. Vi skal også se på vekst- og eksportstrategier, inkludert å bygge ny industri i Norge. Til slutt vil vi diskutere utdanningsinstitusjonenes og de største selskapenes rolle i det livsvitenskapelige økosystemet. For å skape bevissthet rundt dette har vi invitert statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping