Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

Awarded: NOK 89,999

Project Number:

312816

Project Period:

2020 - 2020

Location:

Forumet "A Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på samarbeid og innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører innen marin / maritim og offshore næringer. Emner dekket: • Lavutslippsløsninger for den maritime næringen • Smart frakt (autonome skip, prediktivt vedlikehold, cybersikkerhet ...) • Marin fornybar energi • Ocean Data i samarbeid med RevOcean Om kvelden vil vi være vertskap for en nettverksmiddag. Forumet avsluttes den andre dagen med et program dedikert til matchmaking-møter mellom franske og norske selskaper, akademikere, forskningssentre, klynger, start-up og SMB organisert i samarbeid med Innovasjon Norge. Vi planlegger å motta omtrent 120-130 deltakere (franske og norske). Denne begivenheten vil være åpen for alle franske og norske selskaper, organisasjoner og forskningssentre som er interessert i dette temaet. Vi vil kontakte et utvalg relevante franske og norske kontakter i databasen vår, og vi vil også samarbeide med Innovasjon Norge, samt ambassader og klynger for å promotere arrangementet. Vi vil formidle presentasjonene fra foredragsholderne på hjemmesiden vår og skrive en artikkel om denne begivenheten som også vil være tilgjengelig på nettstedet, magasinet og nyhetsbrevet. Avhengig av resultatene fra arrangementet, planlegger vi en oppfølging i 2021 sammen med våre offentlige og private samarbeidspartnere.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø