Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Alternative title: SMART - Sustainable production of nutritional marine proteins

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

313945

Project Period:

2020 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Population growth and an increased need for feed for aquaculture will contribute to a significant demand for proteins. The market demands proteins that have good taste, high nutritional value, sufficient shelf life and a competitive price, all within reach for proteins produced by enzymatic hydrolysis of cod heads. The heads contain a lot of strong bones, which can be developed into everything from fertilizers to high-quality mineral products. The challenge is to develop a good technological solution for the entire process, so that the yield is high and the quality is predictable. Fjordlaks produces around 4,000 tonnes of cod heads annually. The technology that is developed must be simple, adapted to the cod heads and have a high capacity. An important element is to investigate which process components are needed in a hydrolysis line, as well as whether it is possible to make good intermediates that can be further processed elsewhere. In the SMART project, the project partners, Fjordlaks, Membranteknikk, Seagarden and SINTEF Ocean want to contribute to increased value creation and utilization of cod heads. Together, the project partners have extensive experience with marine raw materials, hydrolysis, protein production, membrane filtration and drying, as well as expertise along the entire value chain. The SMART project is running. The pandemic has led to challenges related to deliveries in everything from steel to enzymes, but there is a good chance of industrial trials at Karlsøybruket in March-May 2022.

Det er forventet en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av torskehoder. Fjordlaks produserer 4000 tonn torskehoder i året, med et verdiskapingspotensial på 100 mnok. I SMART prosjektet ønsker Fjordlaks, i samarbeid med SINTEF, Membranteknikk og Seagarden (1) produsere kvalitetsproteiner fra en effektiv hydrolyseprosess tilpasset torskehoder og (2) utnytte hele hodet ved å også ta vare på restfraksjonene; bein og grakse (uløselig protein og fett). For å realisere verdiskapingspotensialet er det viktig å forske fram og sette sammen riktige teknologiske løsninger. Dagens eksisterende teknologiske løsninger for hydrolyse av marint restråstoff er ikke tilpasset hvitfisk. Det er stort sett utviklet for laks. Torskehoder skiller seg fra laks ved at de har et høyt proteininnhold, lavt fettinnhold og en stor og utfordrende beinfraksjon. Det er mulig å produsere gode proteinprodukter fra torsk med eksisterende teknologi, men det vil ikke bli lønnsomt. Det vil by på tekniske utfordringer og føre til driftsstans og hardt manuelt arbeid. Det er derfor viktig å utvikle løsninger tilpasset råstoffet. En hydrolyseprosess tilpasset torskehoder må ha en hydrolysereaktor som gir høyt proteinutbytte, god kvalitet og som har en god teknisk løsning for beinmassen som produseres. Ved hydrolyse av 1000 kg lages det en beinfraksjon på 200 kg som ikke er pumpbar. Reaktoren må ha en teknisk løsning som hindrer beinmassen å pakke seg, noe som hindrer hydrolyse. For å oppnå proteiner av høy kvalitet må hydrolysatene filtreres og stabiliseres før de tørkes. SMART prosjektet vil forske fram metoder og kunnskap som løfter proteinene inn i godt betalte markeder. Samarbeidet mellom Fjordlaks og Seagarden gjør at prosjektpartnerne dekker hele verdikjeden, fra råstoff til marked.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics