Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

314029

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

Location:

-

-

I dette prosjektet vil jeg ta for meg syv klimahistoriske hendelser. Disse hendelsene er, kort oppsummert (flere detaljer i prosjektbeskrivelsen): -Den lille istid (1400-1850). Klimaforverringen fikk betydelige konsekvenser for folk: Avlingene sviktet, flommer og ras herjet og isbreene vokste, som Nigardsbreen og Briksdalsbreen. Jeg har allerede studert sporene etter denne hendelsen i Olden/Stryn sammen med Atle Nesje (UIB) ifjor sommer. -Varm middelalder (c.800-1250). Flere viktige historiske hendelser, som vikingenes oppdagelser og bosetning av Grønland, koblet opp mot denne varmeperioden. Men var middelaldren virkelig en varmeperiode – og hvor varmt var det? For å ta for meg dette har jeg vært med forskere fra UIO og UIB (Jostein Bakke og Henrik Svensen) i felt. -Holocen klimaoptimum. De fleste av landets isbreer forsvant eller krympet kraftig for 7500 år siden, som Jostedalsbreen. Samtidig befant skoggrensa seg 2-300 meter høyere enn i dag. Hva var årsakene til dette? Og er vi på vei inn i en liknende situasjon? -Istidene (12.000 til 2,6 mill.).Den nordlige halvkule har vært rammet av 40 istider de siste 2,6 millioner år. Særlig er forskerne interessert i de hurtige klimaendringene i overgangen fra istid til mellomistid. Hvorfor skjer de så raskt? Og hva kan de fortelle oss om mulige irreversible klimaendringer i fremtiden? -Paleocen-Eocen oppvarmingen. For 55 millioner år siden var CO2-nivåene i atmosfæren over dobbelt så høye som i dag og klima langt varmere. Hva utløse denne episoden? For å dokumentere denne hendelsen skal jeg reise til Svalbard. -Ekstremklima i jordens historie. Jeg vil ta for meg to av de mest ekstreme hendelsene i jordas historie er masseutryddelsen i overgangen mellom perm-trias (251 mill. år siden) og den globale istiden for 635-710 mill. år siden. -Antropocen. I dette kapitlet vil jeg ta for meg endringene i klima som pågår i dag og som er forventet i fremtiden.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima