Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Manager:

Project Number:

314384

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de kan dekorere. Båtene blir satt ut på isen i Polhavet av kystvaktskipet KV Svalbard i juli 2020 som en del av et vitenskapelig tokt, hvor også vitenskapelige isbøyer vil bli satt ut. Bøyene sender sin posisjon til land via satellitt. På denne måten kan elevene følge småbåtene når de driver med isen, og på den måten observere isen sin bevegelsen. Noen bøyer vil sende observasjoner av temperaturen under isen. Oppdaterte posisjoner for bøyene og båtene vil presentert på et kart på Float Your Boat websiden. Når båtene når åpent hav kan de ikke følges lenger, men de driver med havstrømmene til de eventuelt blir skylt opp på en strand. Dersom noen finner båtene kan de rapportere til Float Your Boat websiden hvor båten ble funnet. Dette er et samarbeide med det amerikanske formidlings prosjektet Float your Boat som setter ut småbåter i Beaufort havet samtidig som vi setter ut båter i Nansen bassenget. I prosjektet vil vi tilrettelegge kunnskap om klima og Arktis for lærere og elever i webinarer som legges ut på Float Your Boat websiden. Websiden skal sørge for enkel tilgang til relevante nettsteder, nyhetsopptateringer fra prosjektet, bakgrunnsinformasjon og forslag til aktiviteter. Forskere fra Nansensenteret vil besøke skolene for å fortelle om Arktis og forskningen som foregår der, bruk av satellittbilder og in situ observasjoner. Skolene bruker materialet som konkrete eksempler i det ordinære undervisningsopplegget i matematikk, naturfag, geografi og andre fag.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima