Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kunstig intelligens i Business (KIB)

Alternative title: Artificial Intellignens in Business

Awarded: NOK 1.1 mill.

Artificial Intelligence in Business (AIB) is rooted in the challenges faced by Norwegian leaders of established firm, who have underscored four concerns regarding digitalization: 1) Why do so many firms struggle in successfully implementing (digital) innovations?; 2) How do they innovate their digital business models?; 3) How can they understand and navigate in digital ecosystems?; and 4) How do they prepare their organizations for transformation and radical change? Embedded in these four challenges is the underlying imperative of sustainability. AIB is part of an NHH initiative to perform international, high-quality cutting-edge research based on the needs of the Norwegian business sector to accelerate established firms’ digital innovation, adapt their business models to the digital era, and to secure employment and long-term funding of an advanced welfare state. AIB responds to business leaders’ needs for a deeper understanding, tools, and methods of how AI can be a driving force in value creation and innovations.

Bruk av data og digitalisering endrer konkurranselandskapet fundamentalt. Digitale innovasjoner gjør at etablerte bedrifter, ofte fra forskjellige teknologiske domener blir utfordret av teknologiske nykommere (som f.eks Amazon, Uber m. fl.) og snur opp-ned på hele næringer. For å hjelpe næringslivet med forskningsbasert relevant kunnskap for å møte disse utfordringene, ser vi at det vil kreves tverrfaglig kompetanse. Institutt for strategi og ledelse har valg å slå sammen tre forskergrupper - CSI, FOCUS, og STOP - som sammen blant annet har etablert forskningssenteret "Digital Innovation for sustainable Growth" (DIG). For forskergruppen vil det være viktig å styrke forståelsen av kunstig intelligens (KI)-teknologien, analysemetoder, implikasjoner av KI for ledere, organisasjoner, ansatte, og kunder for størst mulig bærekraftig verdifangst og vekst. Dette gjøres gjennom å samarbeide med sterke norske partnere som Open AI Lab/NTNU og Sintef. Gruppen ønsker å utvikle et relevant doktorgrads kurs som vil være viktig for å styrke den videre forskningen på området og for å møte næringslivets behov for kompetanse for implementering og anvendelse av KI. Gruppen vil også invitere til - og dra på forskningsopphold, arrangere workshops for næringslivet og forskerkonferanser for å stimulere til internasjonalt samarbeid og nettverksbygging. Sammen med aktiv deltakelse på konferanser vil disse tiltakene gi forskergruppen internasjonal synlighet og bidra til at forskningen i gruppen er relevant og interessant.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam