Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enkel og trygg pårørendekontakt

Alternative title: Simple and secure communication between caregivers and recipients

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Number:

315207

Application Type:

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Location:

To better meet the Nursing Home Agency in Oslo's challenges of 1) maintaining contact between residents and relatives, and 2) strengthening the contact between employees and relatives and 3) employees and residents, No Isolation, the Nursing Home Agency and the Oslo Metropolitan University was awarded project funding in 2020 from the Norwegian Research Council to tailor Komp for the nursing home services. The status as of December 2021 is that 340 Komp have been implemented at 19 nursing homes, which is every public nursing home in Oslo municipality. In addition, we see a trend in that more and more of the new residents come to the Nursing Home Agency with privately owned Komp. Preliminary results from the research are promising and analyzes of data from a total of 65 interviews with relatives and employees in the Nursing Home Agency suggest that Komp can increase contact between residents and their relatives, create better dialogue between employees and residents, and increase the quality of life of the nursing home residents. ?Relatives tell about nice conversations on video, and that the pictures are greatly appreciated by the residents. The pictures on Komp act as the starting point for conversations on the Komp or by phone call. There does not seem to be any sharp distinction between residents with more or less degree of cognitive impairment in this area", says lead researcher, Erik Børve Rasmussen. No Isolation has developed a prototype of the main development, better facilitation of contact between employees and relatives through Komp. In addition to the contractual development, the project is testing videos for people with dementia or other forms of cognitive impairment on Komp at two of the nursing homes in the project. The project has been a Saturday guest on NRK Lørdagsrevyen, been filmed in Dagbladet and written about in Dagsavisen and Vårt Oslo. The project has also been mentioned in the WHO-report ?USE OF EHEALTH TOOLS IN PRIMARY HEALTH CARE DURING THE COVID-19 PANDEMIC?. For more information please contact project leader in No Isolation, Anders Ruud Sørli, sorli@noisolation.com, project leader in the Nursing Home Agency, Anna-Stina Ferner, anna-stina.ferner@sye.oslo.kommune.no, or lead researcher at OsloMet, Erik Børve Rasmussen, fossan@oslomet.no.

Våren 2020 ble No Isolation kontaktet av Sykehjemsetaten i Oslo. Sykehjemsetaten beskrev et behov for teknologi for å hjelpe sine beboere å opprettholde kontakt med sine pårørende. Behovet er forsterket av utfordringen COVID-19 fører med seg, med besøksrestriksjoner i en lang periode fremover. Ettersom mange av beboerne har utfordringer med å håndtere nettbrett og smarttelefoner selv så de et behov for en løsning som ikke krevde tekniske kunnskaper. De beskrev også et behov for en løsning for å styrke kontakten mellom ansatte og pårørende. No Isolation har utviklet KOMP, en skjerm med én knapp utviklet for eldre som ikke mestrer moderne teknologi. Produktet muliggjør digital kontakt med familie, da bilder, meldinger og videoanrop kan sendes til skjermen. No Isolation har også utviklet en løsning for offentlige og private tjenestetilbydere for å håndtere og bruke en eller flere KOMPer: KOMP Pro. Under dialogen med Sykehjemsetaten ble det klart at dagens løsning ikke fullt ut dekker deres behov. Det finnes blant annet ikke noe funksjonalitet for kommunikasjon mellom ansatte og pårørende. Forskning er nødvendig for å kunne lykkes med innovasjonen ettersom dette er et nytt segment. For å lage en løsning som treffer Sykehjemsetaten og andre institusjoners behov er det viktig med grundig innsikt i problemstillingene. Dette gjelder både forskningen som gjøres i forbindelse med direkte utvikling av produktet og forskningen på de mer overordnede problemstillingene. OsloMet er FoU-partner for å bidra med følgeforskning på prosjektet. De vil sette resultatene i en større sammenheng og vil bidra med mer overordnet forskning på implementering av velferdsteknologi som vil komme andre offentlige aktører, bedrifter og samfunnet generelt til gode. Videreutviklingen vil både bidra til å gi Sykehjemsetatens beboere en bedre tjeneste gjennom økt pårørendekontakt, og vil gjøre at No Isolation får et attraktivt produkt med stort salgspotensiale både nasjonalt og internasjonalt.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena