Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The dynamics of the European political order

Alternative title: Utviklingen av Europas politiske orden

Awarded: NOK 1.6 mill.

ARENA Centre for European Studies at the University of Oslo has a high-profiled research group who engages in international cutting-edge research and enjoys international recognition. The Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) report on political science confirms ARENA's exceptional standing. ARENA proposes a set of follow-up measures that aim to consolidate and strengthen the centre’s international collaboration and reputation, with a particular focus on developing and renewing the research agenda, generating new funding, and engaging in international networking activities. In addition, a national PhD course offering cutting-edge theoretical and empirical knowledge in the field of EU studies aims to strengthen national researcher training in ARENA’s core research area.

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo ble beskrevet som 'et norsk senter for fremragende forskning' i SAMEVAL-rapporten for norsk statsvitenskapelig forskning. Den høyt profilerte forskergruppen er i front innenfor europaforskning og høster internasjonal anerkjennelse. ARENA har et konstant behov for å videreutvikle sin faglige profil i lys av EUs politiske og institusjonelle utvikling. Samtidig opplever forskergruppen at endrete rammebetingelser de siste årene medfører et økende behov for å utvikle ideer for mer langsiktig finansiering. ARENAs oppfølging av SAMEVAL-evalueringen har som mål å konsolidere og styrke senterets sterke vitenskapelige omdømme og internasjonale samarbeid gjennom nettverksaktiviteter (egne arrangementer og deltakelse på internasjonale konferanser) og ved å styrke rekrutteringsgrunnlaget blant neste generasjons europaforskere gjennom å tilby et årlig PhD-kurs innenfor forskergruppens fagfelt og støtte til utvikling av søknader for sterke postdoktorkandidater. De samlede tiltakene ventes å bidra sterkt til faglig utvikling og fornyelse av ARENA.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam