Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Internasjonalt nettverk for Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

Alternative title: International network for the center Equality Social Organization and Performance

Awarded: NOK 1.6 mill.

The project aims to maintain the stimulating research environment around the Center for Studies of Equality, Social Organization and Performance. The center conducts research in the fields of economic policy, growth and development, income and income distribution, work and welfare as well as resources, energy and the environment. First, we will maintain the supply of excellent courses for doctoral students, within the center's topics. Furthermore, we will maintain network activities. We will maintain Eliana la Ferrara's Professor 2 position and hire a new Professor 2. Both of these will contribute with doctoral teaching and participate in research activities at the center.

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) var finansiert som en SFF i perioden 2007-16 og forskningsaktiviteten ved senteret fikk beste karakter i SAMEVAL-evalueringen. Vi søker om midler til å opprettholde og fornye forskningsaktiviteten på økonomisk politikk, vekst og utvikling, inntekt og inntektsfordeling, arbeid og velferd samt ressurser, energi og miljø. Vi ønsker i perioden å arrangere to årlige doktorgradskurs for phd-studenter i samfunnsøkonomi og beslektede emner i Norge og Norden med internasjonale toppforskere. Vi ønsker også å knytte til oss to Professor II samt finansiere egen medarbeidere som skal gjennomføre utenlandsopphold od deltakelse på internasjonale arrangementer som konferanser og workshops.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam