Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Alternative title: Marketing Management: Transformation and network development

Awarded: NOK 1.6 mill.

The research group in Marketing Management at USN Business School responds to the feedback from the SAMEVAL evaluation through five targeted actions: The establishment of The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC) that will become an annual conference for the Norwegian marketing management professional community at universities and colleges. It will be a meeting place is in demand, and we take the initiative to bring together the Norwegian professional community in marketing to strengthen networks and cooperation. We will host the International Competence Network in Tourism Conference in 2021. The conference will be a meeting place for the research group's international partners in tourism - an alliance that has become even more important after the COVID-19 pandemic, which has hit the tourism industry very negatively. Offering an annual Nordic Ph.D. course in theory development in Marketing Management starting in 2021. Several leading professors will contribute to the Ph.D course, which will be led by Professor Ajay Kohli, who is considered to be the foremost capacity in the field. We are providing financial support for research fellows and researchers to participate in the MASB - Marketing Accountability Standardization Board Summit. At this forum, the foremost in marketing and value creation meet twice a year. The organization is responsible for following up on the new ISO 20671 on Brand Evaluation, which will set a precedent for the development of marketing management globally. Finally, we are providing financing support for residency at the Stern School of Business, New York University. The purpose is a collaboration with the marketing staff to publish papers on digital business models, "martech," marketing finance, and tourism, as well as a basis for cooperation and mobility between schools.

Prosjektet svarer opp SAMEVAL-evalueringen av forskergruppen i Marketing Management, og er innrettet mot aktiv rolle i sentrale nasjonale og internasjonale nettverk. Enkelte aktiviteter er årlige, og bidrar til å bygge posisjon som fortsetter når finansieringen utløper. Det er identifisert et sett med viktige aktiviteter som vil bidra til å løfte fagmiljøets impact innen forskning og brukerrelevans: 1. The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved UoH og tar over behovet for nasjonal møteplass etter at Johan Arndt-konferanse ble lagt ned. Styrker USN og forskergruppens rolle i det nasjonale fagmiljøet og bidrar samtidig til å styrke det nasjonale fagmiljøet. 2. International Competence Network in Tourism Conference 2022 er en møteplass for forskergruppens internasjonale partnere innen reiseliv - en allianse som har blitt enda viktigere etter COVID-19-pandemien som har truffet reiselivsnæringen svært negativt. 3. Deltakelse fra tilsammen 4 stipendiater og vit. ansatte på MASB – Marketing Accountability Standardization Board Summit, en organisasjon av verdensledende marketing finance professorer, globale merkevarebedrifter og bransjeorganisasjoner innen marketing for å være pådrivere for «evidence-basert» marketingpraksis 4. Nasjonalt/Nordisk PhD-kurs innen Theory Construction in Marketing Management med oppstart i 2021 ble gjennomført i november og planlegges som et årlig tilbud med en av verdens fremste professorer innen området, Prof. Kohli. Ved å involvere veiledere internt ved USN og i Norden som gjesteforelsere på utvalgte temaer skaper vi et unikt nettverk av de beste forskerne innen området ; unikt grunnlag for EU-søknader og annet forskningssamarbeid. 5. Et opphold ved Stern School of Business, NYU, sommeren (Q2-Q3) 2023. Formålet er samarbeid med fagstaben i marketing for å publisere papers om digitale forr.modeller, "martech", marketing finance og reiseliv, samt base for samarbeid og mobilitet mellom handelshøyskolene.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam