Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Awarded: NOK 0.40 mill.

Every year, one third of all edible food in Norway is thrown away. A large fraction of this waste arises before the food ever reach the store, mainly because has a shape, size or other characteristic incompatible with standard norms. This problem represents substantial greenhouse gas emissions, increased amounts of waste and an economic loss of approximately 20 billion NOK every year. On the primary production level, there are no reliable food waste data available, but the problem is assumed to be considerable. The project "Ikke Akkurat Standard" originates from a prize-winning idea which was conceived at the Norwegian agricultural innovation camp 2020, where the subject was "Resources astray". The goal of this project is to analyze the demand and the market potential for a digital distribution channel for foods that cannot access Norwegian consumers by established mainstream channels, in order to reduce food waste and increase the value creation in the Norwegian food chain. Through literature studies, surveys and analyses,the project will elucidate market mechanisms and consumer preferences that may impact the market potential for foods outside the standard norm, in order to identify strategies and business models which may yield economically sustainable solutions

Artikkel i tidsskriftet Magma planlegges publisert september 2021, og gir økonomer, ledere og mellomledere i Norge økt kunnskap om hvordan ressursmegling som forretningsmodell kan bidra til redusert matsvinn spesielt, og økt sirkularitet i økonomien generelt. Øvrig kunnskap generert gjennom prosjektet vil publiseres som kronikker og populærvitenskapelige artikler gjennom høst/ vinter 2021, samt i mailutsending til de respondentene i våre spørreundersøkelser som anga at de ønsket informasjon om forskningsresultatene. Prosjektet har resultert i en pågående dialog med en av Norges største jordbrukskommuner om å få i stand et pilotprosjekt for utprøving av digitalplattformen. Dette vil bidra ytterligere til fokus på problemstillingen både i det offentlige og innen privat næringsliv og kan generere nye inntektsstrømmer for deltagende produsenter og lokale transportører, både lokalt og senere nasjonalt.

Matsvinnet i Norge er stort, og ble i 2018 registrert til over 390 000 tonn. Norske forbrukere utrykker et ønske om å bidra til å minske matsvinnet, men bærekraftige matvalg må gjøres enkle og tilgjengelige i en allerede travel hverdag. Ikke akkurat standard ønsker å opprette en digital distribusjonskanal for de varene som ikke får innpass i den regulære varestrømmen, så som produkter fra lokale småprodusenter, sau-, høns- og kjekjøtt, og grønnsaker som har en størrelse utenfor standarden. Ved å benytte moderne datateknologi og maskinlæring, kan vi optimalisere varestrøm, logistikk og fleksibilitet også for de alternative varene. Løsningen vi ser for oss, vil kunne gi eksisterende nettbutikker godt omdømme, mersalg, og bidrag til dekking av kostnader med utvikling av nettplattformene sine. Forbrukeren vil få en god brukeropplevelse, og kunne handle «mat med god samvittighet» uten å bruke ekstra tid på det. Produsenter og industri vil oppnå økt omsetning og merverdi på varer som har høy kvalitet, men som er vanskelig omsettelige i det ordinære matkjedesystemet slik det fungerer idag. Ved å utnytte en allerede eksisterende logistikk og fleksible nettplattformer, reduseres investeringsbehovet. Den norske matkjedestrukturen er imidlertid kompleks, og en vellykket opprettelse av en digital distribusjonskanal for sidestrømmer i denne strukturen er helt avhengig av gode foranalyser som belyser konkurransebilde, markeds- og inntjeningspotensiale for ideen. Målet for dette forprosjektet er derfor å avklare behovet og markedsmulighetene for en slik distribusjonskanal, som fremmer omsetning av matvarer som ikke får innpass i den regulære varestrømmen, for å redusere matsvinnet og øke verdiskapningen i norsk matbransje.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram