Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

Alternative title: Sustainable consumer products from Norwegian hardwood species

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Number:

317811

Application Type:

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

From a climate and environmental perspective, it is essential to reduce the use of fossil-based plastic raw materials in consumer products. Orkla has an extensive product portfolio, and they aim to replace fossil-based plastic raw materials in selected product ranges. In Norway, hardwood species such as birch and aspen are rarely used in products, although the potential for value creation is significant. The project connects the value chain from the timber producer and the forest owner association (Glommen Mjøsen Skog) to the sawmill (Furnes Almenning), the glue producer (Dynea), and up to product manufacturing (Orkla). The main focus was material development within the project's first year. The wood material was modified and shaped so that it became dimensionally stable, user-friendly, and adapted to selected products. At the same time, work was done on mapping the availability of the raw material birch and aspen.

Med målet om å redusere plast i forbruksprodukter blir det legget høy fokus på å substituere plast med bærekraftige råvarer fra fornybare kilder. En del av Orkla sine produkter skal erstattes med naturlige, fornybare og kortreiste råmaterialer slik som løvtre. Dette vil gi en bærekraftig produksjon og forbruk og vil være et særskilt viktig tiltak for å realisere det grønne skiftet. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt inn i produkter, men verdiskapingspotensialet er allikevel stort. Det kreves en tydelig beskrivelse av tømmerkvaliteten til skogeierne, som tar hensyn til trekvalitet og avvirkningsmuligheter til relevante norske løvtreslag, en sortimentsbeskrivelse til sagbruk for råmaterialer til forbruksprodukter. For å oppnå en langsiktig og bærekraftig materialforsyning med norsk løvtre, må det opprettes effektive logistikkkjeder fra skog til sagbruk og videre til industri. Prosjektet inneholder material- og produkt utvikling der tremateriale skal modifiseres og formes slik at det blir dimensjonsstabilt, brukervennlig og tilpasset de ønskete produktene før utforming og implementeringen av selve produktene. Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Orkla, Glommen Mjøsen Skog, Furnes Almenning, Dynea og NIBIO.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena