Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EM-DEV H2020 SME Instrument Application

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

318747

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

I prosjektet vil CEO og kommersiell ansvarlig (Lene Kristin Wilhelmsen og Per Reidar Ørke) arbeide med delmålene, slik at vi kan sende inn en høykvalitets søknad innen første cut (7. oktober 2020). Søknaden er en forbedring av tidligere søknad. I mai mottok vi Seal of Excellence på forrige søknad (20. mars cut) og presenterte foran jury. Dette prosjektet vil fokusere på forbedring av punktene som mottok lavest score på evalueringen. Vi har tidligere ikke mottatt PES-midler, så vi ber om fullt støttebeløp nå selv om dette er en gjeninnsendig/forbedring. I tidligere søknader har vi brukt eksternt konsulentbyrå, men denne gangen akter vi å gjøre alt selv. Det skal spesielt arbeides med to hovedfokus: - Å skrive hele søknaden slik at den fokuserer mer mot forretnings-caset vårt enn den tekniske løsningen - Å strukturere business-case, forretningsmodel, markedsanalyser, forecasts og budsjetter slik at de er realistiske, vanntette og overbevisende

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020