Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringstøtte. Høgskulen i Volda 2019.

Awarded: NOK 23,000

Søknad om støtte til åpen publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang