Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2019

Awarded: NOK 13,000

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2019.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang