Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publiseringskostnader 2019 Oslo universitetssykehus - samlet søknad

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Number:

320952

Project Period:

2020 - 2020

Location:

Refusjon til prosjekter/avdelinger som har hatt kostnader.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang