Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF

Awarded: NOK 41,000

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang