Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - SINTEF AS

Awarded: NOK 63,000

SINTEF AS søker om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang