Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering ved NIBIO

Awarded: NOK 95,000

På veien mot et Open Society, som er et politisk mål for hele Europa, er det viktig å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for alle, uten at det skal være forbundet med spesifikke kostnader. Derfor vil NIBIO at våre forskningsresultater etter hvert skal være publiserte i Open Access Gold kanaler.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang