Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av en levende attenuert vaksine mot streptokokkose hos Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Alternative title: Development of a live attenuated vaccine against streptococcosis in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Awarded: NOK 1.8 mill.

Development of effective vaccines for the global fish farming industry is necessary if it is to be possible to develop a sustainable industry that safeguards the environment, ensure animal welfare and at the same time ensures that the farmer's income base is safeguarded in the best possible way. The majority of current vaccines used in the global farming industry are based on inactivated (killed) bacteria and viruses that are mixed in an oil and then injected into the fish to stimulate the animal's immune system to create a protective immunity in the animal when it encounters the same microbe under normal breeding conditions. Today's vaccines are due to their technological platform not very suitable for low cost species and this project wants to investigate whether it is possible to make cheap vaccines that consist of live attenuated (they can not cause disease) bacteria and that provide a high degree of protection in the fish after vaccination. We also want to examine different strains of bacteria and compare these genetically (the genetic material) in order to be able to find out if there are naturally occurring strains in nature that have different disease-causing properties.

Tilapia (Oreochromis sp) oppdrettes i ferskvann i den tropiske/sub-tropiske regionen i verden. Fisken er en meget viktig proteinkilde for mennesker som lever i utviklingsland og regnes som en lavkost art i det internasjonale markedet. Den årlige globale produksjonen av fiskearten Tilapia er på ca 5.5 millioner tonn og hovedproduksjonen foregår i Kina, Indonesia,Egypt og Brasil. Som med all annen intensiv oppdrett av dyr, er forskjellige sykdommer en utfordring for dagens oppdrett av Tilapia. Fisken oppdrettes hovedsakelig i jorddammer på land eller i bur i innsjøer/elver og dette kombinert med manglende biosikkerhetsrutiner fører til at sykdomsfremkallende mikroorganismer lett overføres internt i en fiske populasjonen og mellom forskjellig populasjoner på nærliggende lokaliteter. For Tilapia er forskjellige sub species av bakterien Streptococcus den primære utfordringen. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om det er mulig å lage kostnadseffektive vaksiner basert på levende attenuert bakterieisolater som ikke inneholder gen for antibiotika resistens. For å finne ut om bakterien er tilstrekklig attenuert vil vi gjennomføre "in vivo" smitteforsøk i laboratorier med Tilapia. Dersom vi finner et attenuert isolat vil vi forsøke å karakterisere bakterien for om mulig å identifisere en faktor som er viktig for virulensegenskapene. Vi ønsker også gjennomføre en genetisk sammenligning av isolater av Streptococcus agalactiae 1a samlet inn i forskjellige verdens deler samt å undersøke antibiotika resistensen hos disse isolatene. Vi ønsker også å undersøke om de forskjellige genetiske variantene av S. agalactiae 1a kan korreleres til virulensegenskaper hos bakteriene. For å finne ut om en attenuert stamme av Streptococcus agalactiae 1a kan benyttes som en vaksine, gjennomføres vaksinasjons- og smitteforsøk under kontrollerte laboratorie betingelser.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd