Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Towards Gender Balance through Knowledge Based Cultural Change and Actions

Alternative title: Økt kjønnsbalanse gjennom kunnskapsbasert kulturendring og tiltak

Awarded: NOK 1.0 mill.

Only 22% of employees in permanent scientific positions at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen are women and the share of women in senior research management is also too low. This is in spite of gender balance being far better both amongst our students and in what we refer to as qualifying posts (e.g. research fellow, research assistant). For a long time, it has been an important goal for us to achieve a marked improvement in gender balance, but paradoxically our results in this area are far worse than our own recruitment base would suggest. Our goal is that a career as a researcher at the faculty should be as natural for women as it is for men, and that our competent women should be visible also in the faculty's top scientific positions. Are our recruitment processes as gender neutral as we like to think? Experience and research show that the answer is complex. This issue must be concurrently addressed from several angles. The GenderAct project will enable us to do just that. We wish to inspire and facilitate work in this area locally in our departments, because we need a permanent cultural change starting at the very base of our organization. We want to contribute in motivating our leaders to a knowledge-based contribution when it comes to facilitating these important cultural changes, and to consciously and proactively consider gender balance issues in all aspects of their role as leaders. Our goal is that more women should want and achieve employment in our top researcher positions through our top research program, career guidance and by qualifying for personal promotion. GenderAct has ambitious goals, not only short-term, but also long term-goals. Creating a well-functioning and equality-based research system gives greater legitimacy in society at large and contributes to an increased capacity for innovation, value creation and competitiveness. This is how we will make our research better equipped to meet the future.

-

GenderAct er et deltakelses- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB (MN-UiB), som skal bidra til målet om et mer likestilt karriereløp for kvinner og menn i akademia, med utgangspunkt i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag). Det er et ledd i å forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og toppforskningsledelse. Aktiviteten i prosjektet vil være spesielt rettet inn mot kulturelt og strukturelt endringsarbeid foruten identitetsarbeid og konkrete tiltak inn mot prosesser og rutiner. Prosjektet vil ha samarbeidsakser spesielt mot BALANSE-prosjektet FRONT2 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO (MN-UiO), men vi vil også bidra aktivt inn i samarbeid og erfaringsutveksling med øvrige deltakere i BalanseHub-nettverket og internt ved UiB. GenderAct har som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved MN-UiB gjennom fem viktige målområder: Økt forskningsbasert kunnskapsnivå om aspekter og perspektiver ved kjønnet organisasjonskultur og effekten av disse, motivere og støtte ledere til å gå fra innsikt til handling, kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og i toppforskningsledelse, nettverksbygging og karriereutvikling. Gjennom å kombinere opplærings- og tiltaksperspektivene i prosjektet ønsker vi å utvikle en systemisk tilnærming som alle ansatte kan bruke i egen hverdag. *Tiltakspakke 1 - Kulturendring gjennom ledelsesutvikling og ledelsesverktøy Planlagte aktiviteter: Lederprogram, Toppforskerprogram, Lokalt balansearbeid, Målrettet kjønnsnøytralt rekrutteringsarbeid – kunnskapsbasert bevisstgjøring *Tiltakspakke 2 - Utviklingsprogram for kvinnelige forskere Planlagte aktiviteter: Nettverksbygging yngre forskere, Karriereplanlegging, Opprykkskvalifisering *Nettverksarbeid og erfaringsdeling *Evaluering og videreføring

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse