Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Alternative title: Girls take over the IVT-faculty at UiT

Awarded: NOK 0.54 mill.

The Faculty of Engineering Science and Technology (IVT-Faculty) at UiT The Arctic University of Norway, campus Narvik, experiences that all technology educations have a majority of boys. As a result, it can be difficult for girls, taking their education here, to get in touch with a wide network of other girls during their studies, which contributes to girls having a weaker sense of belonging and not thriving as well, compared to boys. There is a reason to believe that this is one of the causes why many girls do not complete their studies, or complete, but choose not to study further. The main goal of the project is to keep the girls who start their education at the IVT-faculty on campus Narvik and motivate them to continue their education after completing a bachelor's or master's degree. This will contribute to more girls with a higher education in technology, which can help to create more gender balance at top level in business and academia. In order to increase motivation, well-being and the feeling of belonging among girls at IVT, the project will be used to establish an association for girls, which will mainly be run by students. The association will arrange academic and social activities, monthly, which will help to give the girls a meeting place that is just for them. This project will support and continue the work that is already being done to recruit girls to the technology educations in Narvik, and will be a part of UiT's and IVT's strategic goal to: 1. Implement measures for better gender balance in study programs with particularly skewed representation. 2. Strengthen the work with gender diversity at UiT. 3. Work actively to reach 40% of women in top scientific positions. So far, the project has entered into a collaboration with Samskipnaden (Student Welfare Organization) at UiT in Narvik and has established an association for girls at IVT (Jentenettverket). In addition, the network has started with recruitment and has carried out the first events.

-

IVT-fakultetet på UiT Norges Arktiske Universitet (Campus Narvik) opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. I tillegg er det ofte et problem at jenter faller fra underveis i utdanningen, eller at de fullfører en bachelorgrad, men velger å ikke fortsette studiene. For at studentene skal være motivert i skolehverdagen, fullføre utdanningen, og velge å studere videre, er det viktig at de trives og føler tilhørighet til det miljøet de er i. Som jente på studiene ved IVT kan det noen ganger være vanskelig å få kontakt med et bredt nettverk av andre jenter, ofte fordi det er få jenter på studiet. På grunn av dette er det grunn til å tro at jenter ikke alltid føler tilhørighet under studietiden og at de derfor ikke fullfører studiet, eller fullfører, men velger å ikke studere videre. For å skape trivsel og tilhørighet hos jenter ved IVT er planen å opprette en forening for jenter ved IVT, som skal arrangere ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Foreningen, som i hovedsak skal drives av studenter, og aktivitetene skal være med på å gi jentene en møteplass som bare er for dem, hvor man blir kjent med andre jenter på IVT, får informasjon om videre utdanning og jobb, og får være med på faglige og sosiale sammenkomster, gjennom hele studiet. Formålet med dette er å få flere jenter til å fullføre studiet, og motivere de til å fortsette utdanningen etter bachelor og master. På denne måten blir det flere høyt utdannede jenter innenfor teknologi, noe som kan være med på å skape mer kjønnsbalanse på høyt nivå, både i næringslivet og i akademia.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse