Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Senter for klima og energiomstilling

Alternative title: BalanseHub CET

Awarded: NOK 0.10 mill.

Gender balance and gender perspectives have been a topic of conversation The Centre for Climate and Energy Transformations (CET) since its establishment in 2016. Like many areas of academia, gender imbalance, especially in senior research positions has been a challenge. CET is an interdisciplinary research hub with a research network of 65 researchers, around 20 of which have their workspace at the centre. Based at the Faculty of Social Sciences at the University of Bergen, CET has three partner institutions - the University of Bergen, NORCE and The Norwegian School of Economics. Gender balance and gender perspectives is a cross-cutting priority in the CET strategy for 2020-2022. Despite work in this area, there are still challenges with gender balance, especially with underrepresentation in senior positions. The aim of BalanseHub-CET is to develop measures and create a plan to promote gender balance at CET, with a particular focus on early career researchers. By taking part in the BalanseHub network, CET will benefit from the exchange of knowledge and experiences of the participating institutions.

Senter for klima og energiomstilling (CET) ble etablert av det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen i 2016 som en hub for tverrfaglig forskning. CET har tre partnerinstitusjoner – Universitet i Bergen, NORCE og Norges Handelshøyskole. CET er et nettverk av 65 forskere med 20 personer som har kontorplass på senteret. Strukturen består av et sekretariat med senterleder, forskningskoordinator og kommunikasjonsansvarlig. I tillegg har senteret en vitenskapelig ledergruppe og styringsgruppe. I CET-senterets strategi for 2020-2022 er det en uttrykt målsetting å sikre kjønnsbalanse på alle nivå. Senteret har en del utfordringer for å levere opp til denne målsettingen. Spesielt er kvinner underrepresentert på seniornivå, generelt blant de vitenskapelig ansatte og også i senterets ledergruppe. Temaet er ofte oppe til diskusjon på CET og er et viktig tema for mange tilknyttet senteret. Hovedmålet med BalanseHub-CET er å utforme konkrete tiltak og planer for å sikre kjønnsbalanse på alle nivå ved CET, med spesiell vekt på tidlig karrierefase. Dette vil oppnås gjennom aktiv deltagelse i BalanceHub-nettverket, som støtte i å utforme en handlingsplan og konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen ved senteret. Arbeidet vil forankres på CET-senteret og i CETs forskernettverk, og resultatene vil kommuniseres med BalanceHub-nettverket og andre aktører.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse