Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

Alternative title: Soilhealth and Carbon Capture DNA mapping of soil life and life cycle economics

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Number:

321097

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

The soil organic matter content (SOM) in top soil is decreasing worldwide. This leads to poor soil quality and soil heath impacting food security, environmental issues connected to farmland and our climate negatively. It is important to find concrete measures on farms to reverse this development. The Soil Health and Carbon Capture project seeks through active cooperation with farmers, agriculture experts and scientists to find the best agronomic and economic efficient measures to increase the level of soil organic matter and improve the biological quality of the topsoil. A microbiologist will say that soil organic matter is a big part microbe; therefore we want to map microbes in soil with the use of DNA technology. Microbes in soil are important because: They make nutrients in the soil available for plants improving the food quality for animals and humans. Especially trace element implementation in plants that is vital for the development of enzymes and vitamins. They produce a vast amount of different forms of sugar, fat molecules and proteins. Soil with a big diversity and amount of microbes are less exposed for erosion. They exchange minerals and other nutrients with sugar from plants through the roots and this process is important to build stabile organic components that contribute to fixate atmospheric carbon in the soil. They improve the overall soil quality and thereby the resilience in relationship to extreme weather. Microorganisms can compete with decease agents and reduce loss of yield. In addition to DNA mapping of soil life the project will develop and present business and economic performance tools that is taking into account a holistic approach measuring economic impact through the whole carbon life cycle in plant production. The project will work towards the creation of a system for trading Carbon Credits from farmers that succeed to increase their level of soil organic matter and thereby fixate more atmospheric carbon in their soil.

De tall vi har for moldinnhold (her omtalt som Soil Organic Matter, SOM) i matjorda i Norge viser at det reduseres med omlag 1 relativt % poeng pr år. Når moldinnholdet i matjorda når et snitt under 3% kan dette være et kritisk lavt nivå (Riley, NIBIO 2019). Dette er en trussel for matsikkerheten på lang sikt . I tillegg betyr reduksjon av SOM utslipp CO2 (tap av karbonforbindelser i jord). Jordhelse og karbonfangst prosjektet søker, gjennom aktivt samarbeid med bønder, fageksperter og forskere å finne frem til de beste og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet i jordbruksjorda. Vi ønsker å introdusere DNA kartlegging av mikroliv som verktøy for å bedre den biologiske kvaliteten på jord, kompost og gjødselsressurser. Mikrobene i jord og gjødsel er viktig fordi: • De gjør næringsstoffer i jorden tilgjengelig for planter, og forbedrer matkvaliteten til dyr og mennesker. Særlig sporstoff-opptak hos plantene, som er vitale for tilgang til enzymer og vitaminer. • De produserer en mengde ulike former for sukker- og fettmolekyler og proteiner. Samlet representerer dette jordlim som binder sammen jordpartikler og bedrer jordstrukturen, Jord med stor diversitet og mengde av mikroorganismer er mindre utsatt for erosjon. • De forvandler roteksudater fra fotosyntese av planter til stabile organiske forbindelser og bidrar til at atmosfærisk karbon fikseres i jord via plantens fotosyntese. • De er robuste og tåler ekstreme klimatiske forhold bedre enn planter. • Mikroorganismer kan utkonkurrere sykdomsgjørere og dermed redusere avlingstap. Vi vil i prosjektet også introdusere alternative økonomiske kretsløpsbaserte kalkyler og modeller som synliggjør verdien av andelen SOM i matjorda, både som innsatsmiddel i produksjon og som medium for karbonfangst og reduksjon av overskudds CO2 i atmosfæren. Vi vil utvikle et system for handel med CO2 sertifikater som kan bli en modell for en nasjonal ordning. Dette er helt nytt i Norge.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram