Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

Alternative title: NUPISPOKE

Awarded: NOK 1.0 mill.

NUPISPOKE has two primary objectives: The first is to contribute to national knowledge production on gender balance and diversity in Norwegian research, by facilitating NUPI's participation in the Norwegian Research Council's BalanseHub network. As a research institute largely reliant on external project funding, and as a former participant in the Research Council's Balanse program, we believe NUPI has valuable knowledge and insights to offer the network. The project's second objective is to secure equal framework conditions for all researchers at NUPI through a set of activities aimed at career development for researchers post PhD. In 2021, we have completed the following activities: (1) An internal seminar series ("the Tuesday seminar") where researchers have shared and discussed 'best practices'. Topics discussed include project management, research communication, qualifying for research professorship and "work-work balance". (2) Increased emphasis on individual career guidance, by educating leaders prior to this year's development conversations. (3) A workshop for senior researchers about to qualify for research professorship, with emphasis on the application and further development of individual research portfolios. In addition, the project manager has participated in quarterly meetings with the BalanceHub network.

-

Seks år er gått siden oppstarten av NUPIs første BALANSE-prosjekt (2014-2017). Prosjektet kombinerte individuelle stipend, med tiltak rettet inn mot organisasjonen som helhet. Siden den gang har andelen kvinner økt i ledergruppen, i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved instituttet. Samtidig viser tallene også at endring tar tid, og at viktig arbeid gjenstår. NUPI har fortsatt bare 1/3 kvinner i de to øverste faglige stillingskategoriene. I tillegg er det kjønnsmessig ubalanse hva gjelder ledelse av forskningssentre og forskningsprosjekter av større budsjettomfang. NUPISPOKE har derfor to overordnede mål: (1) Å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk akademia og (2) Sikre like(re) rammevilkår for forskeres karriereutvikling ved NUPI, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Vi mener NUPI har unik kunnskap og erfaring å tilby *BalanseHub*, og ønsker også å lære av andre hub-deltakeres innsikter. Den foreslåtte *tiltakspakken for karriereutvikling* svarer på utlysningstekstens punkt om å adressere strukturelle og kulturelle utfordringer i egen organisasjon. Pakken vil bestå av tre hovedaktiviteter, rettet mot kunnskapsbygging, personlig oppfølging og organisasjonskultur: (a) En årlig heldagssamling for seniorforskere og forskere med førstekompetanse; (b) løpende individuell veiledning og coaching for den samme gruppen og (c) internseminarer for hele NUPIs stab, med deling av «best practices». Vi mener disse tiltakene vil komme hele organisasjonen til gode. Prosjektleder for NUPISPOKE vil være seniorforsker Kristin Haugevik, med NUPIs ledergruppe som internt prosjektstyre. Prosjektleder vil etablere arbeidsgrupper for gjennomføringen av det enkelte tiltak. NUPIs forskningssjef og forskningsadministrasjon vil bistå i utformingen av program for heldagssamlinger, struktur for faglig veiledning og tema for internseminarer. En eller flere forskere med førstekompetanse vil få ansvar for å bistå med individuell faglig oppfølging.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse