Back to search

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russlandsnettverket (RUSSNETT)

Alternative title: Russia Research Network (RUSSNETT)

Awarded: NOK 3.0 mill.

The Russia Research Network (RUSSNETT) is a national, interdisciplinary network that is open to all researchers working on issues related to Russian politics and social development. Norway has broad research expertise on Russia: on its foreign policy, the defense sector, domestic policy issues and, not least, on bilateral relations with Norway. However, this expertise is spread over various research institutes and universities. Through semi-annual network meetings and master classes, RUSSNETT aims to foster a more integrated environment, stimulate research collaboration across institutional divides and contribute to competence development in Norwegian Russia research. RUSSNETT will also contribute to the exchange of knowledge with politicians and bureaucrats. Among other things, the network will organize semi-annual roundtables with Norwegian decision-makers. The purpose of these roundtables is twofold: to provide opportunities for researchers to present new projects and policy-relevant research findings, and to give researchers better insight into what issues the user side needs to know more about. More broadly, RUSSNETT aims to contribute to a better-informed public debate on Russia. The network will produce its own podcast series on Russian politics and society, as well as issuing a monthly newsletter on Norwegian research on Russia. In addition, the network website will provide information on who is working with what within the Norwegian research community, making it easier for journalists and others to identify relevant persons to contact. RUSSNETT is coordinated and led by NUPI, in collaboration with a steering group consisting of representatives of Norway's main Russia-research communities (IFS, UiO, FNI, FFI, NIBR, NUPI, UiT and Nord University).

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, interdisiplinært nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling. Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Nettverket vil også bidra til å videreutvikle samarbeid mellom norske russlandsforskere, innlemme yngre forskere i miljøet, og legge til rette for deltakelse i internasjonale nettverk og søknadsprosesser. RUSSNETT koordineres og ledes av NUPI i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter for de største russlandsforskningsmiljøene (IFS, UiO, FNI, FFI, NIBR, NUPI, UiT og Nord universitet). Nettverkets aktiviteter er rettet mot akademia, beslutningstakere og allmennheten gjennom tre arbeidspakker: Arbeidspakke 1. Mobilisere norsk forskningssamarbeid om Russland I denne arbeidspakken inngår årlige nettverkssamlinger og masterclass for russlandsforskere. Arbeidspakke 2. Fasilitere kunnskapsutveksling om Russland mellom forskere og beslutningstakere Nettverket vil organisere halvårlige rundebord med beslutningstakere. Formålet med rundebordene vil være todelt: forskerne vil kunne presentere nye forskningsfunn og prosjekter, og beslutningstakere og forskere vil kunne diskutere dagsaktuell russlandsproblematikk. Nettverket vil også synliggjøre relevante forskerforedrag for departementer og andre. Arbeidspakke 3. Styrke formidlingen av russlandsforskning til allmennheten RUSSNETT vil opprette og vedlikeholde en oversikt over norske russlandsforskere på nettverkets hjemmeside. Informasjon om seminarer og publikasjoner vil samles og deles i et månedlig nyhetsbrev. RUSSNETT vil også produsere en podkastserie om russisk politikk og samfunn.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser