Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Konservering av grassurfôr for økt proteinkvalitet til melkekyr

Alternative title: Preservation of grass silage for increased protein quality for dairy cows

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

321357

Application Type:

Project Period:

2020 - 2024

Funding received from:

The project are running according to planned activities. A feeding experiment has been carried out to study production responses using grass silage preserved with different types of silage additives. There is an ongoing work to compile the results from this experiment. At the same time, the next feeding experiment is planned, which will be carried out this winter. Comming experiment will focus on grass silage with different pre-drying and the harvesting of the experimental feed has gone as planned.

-

Protein fra grassurfôr utgjør hoveddelen av proteinforsyningen hos norske melkekyr. En økt utnytting av proteinet i grassurfôr vil redusere behovet for importert protein og sikre utnyttingen av norsk korn i rasjoner til drøvtyggere. Dette doktorgradsprosjektet har som hovedmål å bidra til en høyere proteinkvalitet på norsk grassurfôr og dermed øke proteinforsyningen fra norske fôrressurser i melkeproduksjonen. Arbeidet inngår i et større prosjekt, "Forage preservation for premium protein quality (EngProt)" som eies av NMBU. Tidligere forsøk har vist at fortørking og/eller bruk av ensileringsmiddel gir en mer restriktiv fermentering, noe som øker proteinverdien av surfôret. Responsen av den økte proteinverdien er derimot dårlig dokumentert i produksjonsforsøk. Doktorgradsprosjektet vil fokusere på å kartlegge effektene av restriktiv fermentering av grassurfôr, både på proteinutnytting i kuas stoffskifte og på melkeproduksjon i fôringsforsøk. Hovedmålgruppen for prosjektet er norske husdyr- og grovfôrprodusenter. Om prosjektet blir vellykket vil det gi økt bærekraft for norsk produksjon av melk og kjøtt.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd