Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

REALTIME PAN-EUROPEAN PAYMENT AND COMMERCE NETWORK

Awarded: NOK 74,999

Mobil betaling er blitt svært utbredt i Skandinavia, dominert av aktører som VIPPS, Swish (Sverige) og Mobile Pay (Danmark), samt enkelte andre markeder (med closed-loop løsninger som Alipay og Mpesa). Utbredelsen i Europa er imidlertid fortsatt lav. Med Settle vil vi endre dette. Settle er en plattform for mobil betaling utviklet spesielt for det Europeiske markedet, med en underliggende forretningsmodell designet for å gjenskape mekanismene som lå til grunn da de nå dominante Skandinaviske tilbyderne befestet sine posisjoner. Settle er allerede lansert lokalt i Kroatia og på Kypros, og vi er i ferd med å lansere lokalt selskap i Bulgaria. Vi har mål om å ha lansert lokale Settle selskaper i samtlige EU-land innen utgangen av 2025. Gjennom EARNED vil vi akselerere utviklingen av Settle og forbedre teknologien og tjenestene som leveres. Vi videreutvikler selve kjerneteknologien (overføringsmotoren), samt integrerer veksling av valuta for å understøtte internasjonale betalinger. Samtidig videreutvikler vi tjenester for forhandlere som gir økt innsikt i kundenes handlingsmønstre og preferanser.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020