Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Transformit - Datadreven digital transformasjon

Alternative title: Transformit - Datadriven digital transformation

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

321477

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

TAR DETTE NÅR TEKSTEN OVER ER OKDigital transformation is delivering value in a new way that requires both a strategic change in the organization and the development of new digital technologies. That the future ways of making digital transformation happen through platforms is obvious when you look at the world's largest companies such as Apple, Google and Amazon. Digital platforms allow new forms of transformation; it takes place in ecosystems built around a platform core with loosely connected, digital user services, and changes are based on data available via the platform. Through our long-term commitment to the public sector, we at Knowit have seen two main challenges that must be solved in order to succeed with platform-based digital transformation: 1) The strategic change in the organization must take place at the same time as it builds digital platforms and new user services. 2) Simultaneously requires self-service autonomous development teams that build digital platform and new user services on top of existing technology and available data sources. Solving these challenges requires that the actual transformation and development of the digital platform is data-driven. There is no technology and method that supports this today. This project aims to explore this potential and realize key innovations to create a new, world-leading platform for data-driven digital transformation. Digital transformation means using digital technology to change the way you deliver value. IoT and analytics can be used to change existing business processes, and digital interfaces provide more data on user behavior. This can be used to control the direction of the transformation. Today it is done through subjective assessments, data is collected piecemeal and divided and often after a change, not while the change is taking place. We carry out the project in close collaboration with existing customers and relevant research environments. During the startup phase, the project has identified a detailed research on the following subjects: distributed and autonomous teams, hybrid work, product- and data-teams, metrics and productivity, data ownership and organization, from data to product and service. There is research activities ongoing for all subjects with several published results in an early phase. Knowit is developing their internal data platform with focus on e.g. a toolbox for data-driven digital transformation and support for a data-driven innovation process. The goal is to offer the solution and related processes as a product during the lifetime of the project.

Gjennom satsning mot offentlig sektor har vi i Knowit sett to hovedutfordringer som må løses for å lykkes med plattformbasert digital transformasjon: 1) Den strategiske endringen i organisasjonen må skje samtidig som den bygger digitale plattformer og nye brukertjenester. 2) Samtidigheten krever selvbetjente autonome utviklingsteam som bygger digital plattform og nye brukertjenester på toppen av eksisterende teknologi og datakilder. Transformit skal ta frem ny og verdensledende teknologi for datadrevet digital transformasjon. Teknologien baserer seg på data om organisasjonen, analyserer den og viser et nøyaktig bilde av tilstanden til transformasjonen. Gjennom en nøyaktig tilstand til organisasjonens transformasjon, kan den strategisk styre hvordan selvbetjente team bygger plattform og nye tjenester. For at autonome team skal kunne jobbe datadrevet må de raskt selv kunne fjerne tekniske og organisatoriske flaskehalser og jobbe uavhengig av hverandre. FoU-utfordringene ligger i tilgang til god forskningsdata, finne ut hvordan denne dataen skal analyseres og motivasjonen til organisasjonene for å bidra. Å utvikle metoder for å samle inne data som er "låst ned" i organisasjoners systemer og utvikle nye produkter som støtter digital transformasjon er et komplisert problem med stor risiko. Om vi ikke identifiserer og får tilgang til korrekt data vil aldri produktet levere innsikten som forventes og oppleves som unyttig. Videre ligger det risiko i om organisasjon går fra å slippe taket i tradisjonelle beslutnings- og planleggingsprosesser og tillate mer dynamisk planlegging og endring. Det er derfor viktig at forskerne får et tett samarbeid med operative enheter og skaper og tester nye praksiser sammen med dem undervegs. Noen av forskningsspørsmålene vi stiller: - Hvilke data er gode for å si noe om tilstanden til en digital transformasjon? - Hvilke GDPR hensyn må tas når slike data skal behandles? - Hvordan kan målinger bidra at flaskehalser identifiseres og fjernes?

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena