Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

Alternative title: Digitized Via Ferrata system for the next generation climbing experience

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

321479

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

In the IPN project DigiFerrata, we work to develop a new and unique technology that enables climbing in Via Ferrata facilities in a way that has never been possible before. So far in the project, we have worked to develop the actual safety technology that will enable seamless movement in the system without manual movement of carabiners. We have also begun the work on mapping which digital elements we can utilize in the facilities. This ranges from light and sensory to AR experiences. The goal is still to create a technology that enables safer forms of recreational climbing, lower the threshold for experiencing nature; and if possible, create a new form of competition. The initial challenges are still as relevant and span problems such as: withstanding harsh climatic loads, being protected against misuse, withstanding the naturally large loads from a fall, and at the same time being user-friendly and appealing to new users. To achieve our goals, we utilize the full breadth of our consortium. Through the tour operator Fosen Aktiv, we have received useful input about the commercial operation of traditional facilities for Via Ferrata and we have been on an excursion in Åfjord. There, the entire project group had a personal meeting with both safety technology and height. The SINTEF institutes Manufacturing and Digital have developed technology concepts for physical and digital infrastructure, respectively. In parallel with the R&D activity on physical and digital infrastructure, Climb Norway has worked with concepts for the user experience in the new facilities.

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en Digital Løpestige (DLS) som vil representere neste generasjon Via Ferrata – et klatre-konsept som vil tilgjengeliggjøre klatresporten for nye brukergrupper, forbedre bruker-opplevelsen og sikkerheten ved klatring, øke kommersielle muligheter og skape nye muligheter for lokal turisme og fritidsaktiviteter. DLS vil for brukeren bestå av tre hovedkomponenter; fysisk infrastruktur for å hindre fall, elektronisk infrastruktur for å skape lyssetting i anlegget og følge brukerens posisjon, og en programvarepakke som muliggjør integrasjon mellom bruker og anlegg. Det vil utvikles en brukeropplevelse der de tre komponentene spiller sammen på en slik måte at løpestigen i sin helhet fremstår som et attraktivt tilbud for forskjellige brukergrupper. Løpestigen vil kombinere en integrert infrastruktur bestående av forbedrede sikringsmidler, sensorer og elektronikk. Gjennom integrert lyssetting og et digitalt brukergrensesnitt ønsker vi å forlenge sesongskulderen for bruk av anlegget og interaksjon med brukergruppene vil skape nye former for aktivitet og konkurranser. Den planlagte løsningen skal også muliggjøre en flytende bevegelse, hvor man unngår dagens løsning med to karabiner som enkeltvis må klipses av og på vaieren ca. hver tredje meter. Klatreparker og innendørs/utendørs klatreanlegg har sett en sterk vekst de siste årene og Norges Klatreforbund er blant idrettsforbundene som har vokst aller mest det siste tiåret. Videre er markedet for digitale treningsapper i stadig vekst. Innovasjonen med en Digital Løpestige treffer begge disse trendene og er derfor antatt å kunne bidra vesentlig til norsk turisme og aktivitetstilbud, samt føre til økt verdiskapning for Climb Norway, Fosen Aktiv og andre av selskapets kunder. Utvikling av innovasjonen krever felles forsknings-innsats fra prosjekteier, Climb Norway, og prosjektpartnerne Fosen Aktiv, SINTEF Manufacturing og SINTEF Digital.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena