Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ny teknologi for bedre ferdigretter og mer bærekraftig emballasje

Alternative title: New process technology for improved readymeals and more sustainable packaging

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Number:

321487

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

In the Norwegian market, sales of ready meals are increasing, but the market is changing. There is a lot of focus on increasing the vegetable content in the products and with that to improve the nutritional value. But there are challenges associated with preserving vegetables; many types of vegetables can be perceived as overcooked and this has until now limited the use in ready meals. In the project «New technology for better ready meals and more sustainable packaging», several of Norway's largest suppliers and producers of ready meals, collaborate with the research institute Nofima, to test and implement new technology for processing ready meals, which i.a. can give vegetables that are not overcooked, have good consistency and color and that have a fresh expression and long shelf life. Another important trend among both consumers and in EU regulations is an ever-increasing focus on packaging, which should increasingly be recyclable. In the project, we will test packaging that is more sustainable than what we use today, and that satisfies the requirements for production and product durability. In the first phase of the project, the focus will be on selecting the type of products and raw materials that will be in focus for the work, and also obtaining available packaging solutions that meet the project's objectives.

Omsetningen av ferdigmat øker i det norske markedet, men det er et behov for nye produkter som skal gi bedre ernæring, bedre smaksopplevelse, mer grønnsaker med bedre smak og utseende, og samtidig gi opphav til mindre svinn og være mer bærekraftig. Med den teknologien vi bruker i dag, er det blant annet vanskelig å få til gode grønnsaker med lang holdbarhet. Ett av målene for dette prosjektet er å teste ut og implementere ny teknologi for å få til ferdigmatprodukter med grønnsaker som har bra konsistens og farge og lang holdbarhet. Myndighetene anbefaler økt bruk av vegetabilske produkter, noe som har fokus i dette prosjektet. I det grønne skiftet skal vi i større grad over fra fossilbaserte emballeringsmaterialer til fornybare materialer. Et annet mål i prosjektet er derfor å teste ut emballasje som er mer bærekraftig enn det vi bruker i dag, ved at de er basert på fornybare materialer og er resirkulerbare, samtidig som de tilfredsstiller kravene til produksjon og produktenes holdbarhet. Både emballasje og teknologi representerer hver for seg flere forskningsutfordringer. Å kombinere ny teknologi og et innovativt emballasjekonsept basert på resirkulerbare emballasjeskåler ligger foran forskningsfronten. Investeringene er betydelige og prosjektet vil bidra med nødvendig beslutningsstøtte for å gjennomføre dette grønne skiftet.

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram