Back to search

ENERGIX-Stort program energi

HONEYMOORING - Effektiv forankring av flytende havvind-parker

Alternative title: HONEYMOORING - Efficient mooring of floating windfarms

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Number:

321593

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

Populærvitenskapelig framstilling - Oppdatert (Engelsk) HONEYMOORING? is a new and cost-efficient concept for mooring of offshore floating wind farms and other floating offshore units. The idea is developed and further pursued by SEMAR AS. Numerical modelling and analysis together with design and dimensioning of system components are currently being developed in a larger R&D project together with SINTEF Ocean AS and Norcable AS. The project is supported by the Research Council of Norway, TotalEnergies EP Norge AS and Equinor Energy AS. SEMAR AS has worked with marine structures and structural analyses since early in the eighties and has acquired comprehensive experience and track record from marine operations within the maritime and offshore industry. A key objective for SEMAR AS going forward is to develop its own mooring concepts for floating offshore wind, aiming at having the first fully tested and piloted within 2024. As of today, the key challenge in mooring of floating wind farms is that the solutions are designed with basis in traditional solution used in the oil and gas industry. This typically leads to heavy and costly solutions that are not well suited for mooring of floating wind turbines. Honeymooring?, on the other hand, is designed so that it is particularly well suited for serial production for floating wind farms. Honeymooring? offers cost reductions through optimized mooring layout and material selection and contributes to reduced CO2 emissions and sea-bed damage compared to traditional chain systems. SEMAR AS?s ambition is, together with partners, to build a Norwegian industry cluster within mooring solutions, and to offer the required expertise to contributing to make floating wind more cost efficient. Honeymooring? will contribute to make many more floating wind parks profitable, and thereby realized. All this based on known components from existing technology, combined in an innovative and patented manner to facilitate an emerging industry.

Honeymooring - ett nytt norsk industrieventyr innen forankring av flytende havvindparker; Hovedutfordringen ved forankring av flytende havvindparker er at de er designet slik man har gjort for offshore-industri. Dette er tunge løsninger skreddersydd for en oljeplattform. Honeymooring er designet for serieproduksjon tilpasset flytende havvind. Slik får vi redusert CO2-utslippet og stoppet ødeleggelse av havbunnen. Honeymooring er også svært mye billigere slik at vi kan bygge norsk industri på basis av teknologien. Norges Forskningsråd sin støtte til utviklingen er avgjørende for å løfte kunnskapen fra olje- og gass til flytende havvind. Semars målsetning er å bli verdensledende på design og leveranse av kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig forankring av flytende vindparker. Behov og muligheter: Markedet for flytende havvind-parker er i eksplosiv vekst. Semars løsning vil, på elegant vis, gi en kostnadseffektiv løsning som vil redusere totalprisen med 10% målt mot eksisterende offshore forankringsløsninger. Vi søker å bygge en norsk industri-klynge med internasjonalt gjennomslagskraft på basis av ideen. Eksempel: For en utbygging av Utsira Nord kan besparelsen bli ca 3,5 Mrd kr - på dette ene prosjektet som vil kunne gi 1500 MW. Dette tilsvarer ca 10 Alta-kraftverk. I Storbritannia er det planlagt for 40 GW = 267 Alta-kraftverk. I Europa skal det innen 2050 bygges ut 450 GW vindkraftverk. Markedsmulighetene for smarte løsninger for offshore havvind er svært store. Honeymooring vil være et betydelig bidrag i klima-løsningen for framtiden.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi