Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Alternative title: Green Producers Tool - The tool for measurement and reducement of CO2 footprint in The Norwegian Culture Sector.

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

321680

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

Green Producers Tool makes the Norwegian cultural sector greener For the first time, leading players in the cultural industry are applying together with leading players in climate research to develop a systematic tool that will measure and reduce the climate footprint for productions in The Cultural sector. The film company Babusjka, The Norwegian Opera & Ballett, The Øyafestival, Strix, Virke, Innocode and CICERO join forces in climate initiatives in The Norwegian Cultural Sector. Progress plan, and planned work packages on schedule. Research: On schedule. CICERO has made the first emissions calculations on the category of transport. The calculations are LCA based, and the parameters used to measure impressions are: Transport type: Person / Freight and Equipment Means of transport: bicycle, electric bicycle, motorcycle, taxi, car, van, minibus, bus, truck, trailer, tram, train, boat, helicopter, and plane. Size of transport mean: small / large / medium Type of fuel: Petrol / Diesel / Biogas / Electric Distance: km / litre. Number of persons. All other emissions categories follows the same template. And research has begun on Food, Waste, Production materials and Ee.?We have not begun research on Equipment, Office and Accommodation. We are on schedule according to the progress plan. Mapping: On schedule Mapping of film / TV and festival has been completed. Theatre/stage mapping is 75% complete. Web development: On schedule?The project has completed phase 1 of the web platform: prototype of the tool that covers the transport category. The prototype has been tested by the pilot companies, as well as 12 external companies in film and television business, to find out if the tool covers all needs, and to get feedback on the interface. We have conducted 4 workshops with the participants, and received valuable feedback. Phase 2 will be defined by December 2021.

For første gang søker ledende aktører i kultursektoren, Den Norske Opera & Ballett og Øyafestivalen, samt produksjonshuset Strix TV og ledende klimaforskere, CICERO Senter for klimaforskning sammen for å utvikle et systematisk verktøy som både måler og reduserer klimaavtrykket i produksjoner i kultursektoren. Basert på innhentet data om produksjonsrutiner vil CICERO beregne avtrykk og vekte alle deler av en produksjon av film, sceneoppsetning og festivalarrangement. CICERO vil i tillegg synliggjøre bærekraftige alternativer til dagens metoder. Valget falt på Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen og Strix TV fordi disse er ledende innenfor sitt område, og fordi de har et produksjonsomfang som dekker så vidt, at overføringsverdien til andre aktører i samme segment, samt andre forgreninger av kulturbransjen er stor. FoU utfordringer vil være å kartlegge pilotselskapenens klimaavtrykk på produksjoner p.t / beregne og vekte effekt av tiltak så presist som mulig / utvikle nye arbeidsmetoder, samt en balansert ordning for kompensasjon. Hovedorganisasjonen Virke går også inn med en egen rolle i prosjektet og vil sikre nettverk og formidling gjennom sitt initiativ Grønt Veikart. Nylig gjennomførte vi et pilotprosjekt i vår bransje, reklamefilmproduksjon. Her merket vi utbredt vilje til å redusere eget avtrykk, og å endre prosesser. På bakgrunn av det ser vi behovet for disse aktivitetene ved tilrettelegging for nye bransjer. Prosjektet skal alt i alt etablere kunnskap og teknologi som kan bidra til at virksomheter jobber etter nye/eksisterende prosesser som er vitenskapelig testet overfor grad av CO2-avtrykk som fører til lavere utslipp og et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena