Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

UNC 2020 - Nordens største dronekonferanse

Awarded: NOK 99,999

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi resultatene ikke deles. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORCE vurdert at kompetansen kan økes ved å skape en møteplass med faglig innhold. Det har blitt vurdert at det skal fokusereres på temaene droneteknologi, sikkerhet, erfaringer og muligheter for å bistå sektoren med å komme i gang med nye initativ og samarbeid, i tillegg til fysiske demonstrasjoner av hvilke muligheter som finnes tilgjengelig på markedet i dag. Møteplassen i seg selv vil være en viktig arena for nettverksbygging for å dele muligheter og erfaringer mellom de offentlige aktørene, samt å etablere kontakt med relevante private leverandører og kompetansemiljøer innen forskning og utvikling. Pga COVID19 situasjonen må vi tenke helt nytt ved gjennomføring. Normalt vil de fysiske møteplassene være sentrale, men nå må vi tenke digitalt men samtidig bidra til at det skapes møteplasser innenfor de rammer som er mulige og iht gjeldende smittevernsregler. Konferansen arrangeres i samarbeid med Statens Vegvesen. Hele konferansen streames for å øke tilgjengeligheten av innholdet. Studenter oppfordres spesielt til å delta og får gratis billett. Utover digital deltagelse kan man delta fysisk fra 15 ulike lokasjoner i samarbeid med UNIS på Svalbard, Universitetet i Tromsø, ITS Norway, Statens Vegvesen og Tau Autonomy Center. I etterkant vil UAS Norway koble offentlige partnere som ønsker å etablere samarbeid med leverandører og kunnskapsmiljøer, dette vil gjøres i egne webinar/konferanse i jan/mars 2021. Det vil også være fokus på artikler i aktuelle magasinere for å nå fram med budskapet til de offentlige institusjonene som ikke hadde anledning til å følge konferansen eller som var klar over den.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon