Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av kunnskap om hvordan store utendørsarrangementer kan gjennomføres under en pandemi

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Manager:

Project Number:

321718

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Location:

With this project, Øyafestivalen and S Plan AS wanted to contribute to the establishment of a network that can strengthen the coordination and planning between large outdoor promoters with a goal to developing and strengthening the cultural industry in Norway through the ongoing pandemic. During the project period, we conducted 2 network meetings. Through the network, we have gained a good overview of current Norwegian and international research. We might invite for a third meeting if we see that there may be opportunities for new research based on knowledge from ongoing or completed research projects abroad. As a minimum, we will send out a final update to the network participants about professional development in the field and our own further work.

Forenklet sluttrapport vedlagt

Prosjektet har som formål å stimulere arrangører, forskningsmiljøer, kommersielle aktører og relevante fagmiljøer til forskning og utvikling som kan bidra til å løse arrangørenes, publikums, og samfunnets utfordringer med store arrangementer under en pandemi. Dette skal resultere i minst ett konkret FoU-prosjekt som kan kvalifisere til å søke innovasjonsmidler. Øyafestivalen og S Plan AS ønsker å bidra til etablering av et nettverk som kan styrke koordinering og planlegging mellom store utendørsarrangører med sikte på å utvikle og styrke kulturnæringen i Norge gjennom den pågående pandemien. I samarbeid med andre store arrangører, forskningsmiljøer og relaterte fagmiljøer ønsker vi å utvikle ny kunnskap som sammen med allerede eksisterende kunnskap skal kunne danne grunnlag for en strategi for gjenåpning av store arrangementer i Norge på en trygg måte. Dette er kunnskap og rammeverk som vil komme kulturnæringen og myndighetene til gode også ved senere pandemier eller andre lignende situasjoner.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena