Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TRAIN4.0

Awarded: NOK 59,999

TRAIN4.0 skal etablere et rammeverk for opplæring og kursing av europeiske SMBer for å gjøre dem i stand til å ta i bruk teknologier fra industri 4.0 og overkomme hindringer i overgangen til industri 4.0. Gjennom et pan-europeisk samarbeid mellom klynger, katapulter, teknologiske sentre og akademia skal man på tvers av industrier etablere en tjenesteportefølje som kombinerer opplæring og kursing både i form av direkte støtte og bruk av vouchere til kjøp av tjenester for coaching, opplæring og on-site training i bruk av ulike teknologier.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020