Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idélab-Nettverk; Fremtidens bærekraftige reiseliv og lokalsamfunn

Alternative title: Idealab-Network; Future sustainable tourism and local communities

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Manager:

Project Number:

322298

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

As a continuation of the research program "Idea Lab" from 2018 where several stakeholders within Norwegian travel industry, public sector and academia took part, a network is to establish. Three years after the idea lab a lot has happened. Due to the pandemic the travel industry has dramatically changed the premises for a whole sector and its development in the future. The network is cross disciplinary and gathers stakeholders in tourism, in the public sector, and in academia and research. The network has started a collaborate with Norsk Opplevelseskonferanse and arrange the first out of 3 seminars (1 per year) in connection to the conference.The first is planned to Træna in Nordland the 1.11.21.

Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge, ikke minst i distriktene, og norsk reiselivsnæring har i flere år, gått så det suser. I dag står reiselivet overfor store utfordringer. Problemstillinger knyttet til klima og miljø er allerede godt kjent, og å leve med uforutsigbarhet, er en bieffekt av det å leve i en høyst globalisert verden. Den globale pandemien som kom i begynnelsen av 2020, endret rammevilkårene for både norsk og internasjonalt reiseliv radikalt. I løpet av 2020-2021 har en hel reiselivsnæring fått tilværelsen snudd på hodet. Arctic-365 har analysert konsekvensene av koronapandemien for reiselivet i nord, i samarbeid med Menon Economics. Undersøkelsen viser at overnatting-, servering og aktivitetsbedrifter i Nord-Norge vil ha et inntektstap på hele 8,5 mrd kroner i 2020-2022 som følge av pandemien. Men en krise kan være en unik mulighet til nytenking. Et samarbeid mellom ulike aktører relatert til reiseliv, ulike deler av offentlig sektor, og flere områder innen forskning, kan sammen identifisere viktige kunnskapsbehov og bidra til utvikling av nye prosjektidéer, som kan gi nye løsninger for fremtiden. Problemstillinger som vært løftet fremt før pandemien, feks hvordan vi reduserer økologiske fotavtrykk og hvordan lokalsamfunn og reiselivsnæring kan utvikles mer integrert, blir aktualisert når reiselivsnæringen skal bygges opp igjen etter pandemien. Formålet med dette prosjektet er derfor å etablere et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk av deltagere fra norsk reiseliv, og andre sektorer, deriblant deltagere fra Forskningsrådets Idelab 2018, og samle deltagerne til ulike nettverksaktiviteter i prosjektperioden. Hovedmålsettingen er deling av informasjon, erfaring og kunnskap, og at tverrfaglige nye samarbeider (deriblant FOU-prosjekter) kan oppstå som et resultat av nettverkssamlinger. Ved å samarbeide med Innovative Opplevelser skal 3 nettverkssamlinger arrangeres i tilknytting til Norsk Oppleveslseskonferanse.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena