Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Awarded: NOK 0.89 mill.

Through the Building Digital Twin Innovation Hub project, we used innovation solutions from the European research front within digital twins for the construction industry. This is a completely unique opportunity for the Norwegian construction industry and to come forefront with expertise in digital twins for the construction industry. A complete course offer has been prepared, where clients, suppliers and contractors can participate and gain the necessary expertise on the establishment, use and maintenance of digital twins. The course is called "Legoby", where clients, managers and foremen can easily learn methods based on digital twins and by "playing" with the use of LEGO pieces and digital tools such as RFID scanners. The course content is based on the experience within the BIMprove project and is adapted to Norwegian standards and provides the necessary knowledge base for the next generation of construction workers. The course content is freely available, but Construction City Cluster AS has the facilities and resources to offer courses in "Legoby". The course does not only focus on the construction process but provides measurable results in the operational phase as well. CO2e calculation of construction processes, tracking of used materials, as well as progress reporting are at in the core of the course.

Gjennom kurstilbudet innen Building Digital Twin Innovation Hub det er mulig å øke kompetanse på digitale tvillinger hos bestillere og ledere. Kurset heter "Legoby", hvor bestillere, ledere og forman kan enkelt lære metoder basert på digitale tvilling og gjennom å "leke" med bruk av LEGO brikker og digitale verktøy som RFID skannere. Kursinnhold er basert på erfaringen innen BIMprove prosjekt og er tilpasset norske standarder og gir det nødvendige kunnskapsgrunnlag for neste generasjons byggearbeidere. Kursinnhold er fritt tilgjengelig, men Construction City Cluster AS har fasiliteter og resurser til å tilbud kursing i "Legoby". Kurset fokuserer ikke kun på byggeprosess, men gir målbare resultater i driftsfasen også. CO2e beregning av byggeprosesser, sporing av brukte materialer, samt fremdrift reportasje er i kjerne av kurset.

Dette prosjektet skal øke samfunnseffekten av EU-prosjektet BIMprove iblant norske aktører innenfor byggebransjen. Målgruppen er utførere, bestillere, ledere og underleverandører i byggebransjen, mange av de medlemmer av Construction City. Prosjektet skal etablere et fysisk rom der målgruppen kan komme å få veileiding til å sette opp sin egen digitale tvilling. Kunnskapen fra BIMProve vil bli formiddlet gjennom et samarbeid mellom forskerne som deltar i prosjektet og construction city klyngen. Slik vil man nå ut til store deler av norsk byggebransje.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources