Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i Oslos innovasjonsdistrikter

Awarded: NOK 1.9 mill.

"Innovation districts Oslo" will strengthen research-based innovation in the region's industry. The initiative is prioritized around Oslo's 3 innovation districts, Oslo Science City, Innovation district Hovinbyen and Innovation district Centre, with a focus on drivers for development and industry. Innovation districts Oslo will strengthen the capacity for research-based innovation in industry for health and life sciences, green transformation and the circular economy, digitization and digital transformation. Innovation districts are geographical urban areas where knowledge institutions and knowledge-intensive businesses gather and collaborate with entrepreneurs, incubators, investors and the public sector, to promote innovation, creativity and the commercialization of ideas and knowledge. The initiative is based in Oslo's campus strategy, the City Council declaration, and the strategic plan for innovation and innovation in Oslo and Akershus 2020-2025. "Innovation districts Oslo is coordinated by Oslo Municipality, Department for Business and Ownership, and it's exectution is coordinated with the project management in the three innovation districts. The competence brokers are dedicated to the priority areas and work as a team. The initiative reaches about 150 companies a year. Prefprojects, network meetings are other activities that are included in the initiative.

3 forskningsumodne bedrifter har tatt i bruk forprosjekt og får erfaring i å samarbeide med forskningsmiljø. Kompetansemeglerne har vært i kontakt med om lag 125 bedrifter og vi har hatt nesten 400 deltagere på informasjonsmøter o.l.

"Innovasjonsdistrikter Oslo" skal styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv. Innsatsen vil bli prioritert rundt 3 innovasjonsdistrikter med tilhørende prioriterte drivere for utvikling og næringsmiljøer. Innovasjonsdistrikter Oslo skal styrke kapasiteten for forskningsbasert innovasjon i næringslivet innen: helse og livsvitenskap, grønn omstilling og sirkulær økonomi, digitalisering og digital transformasjon. Satsingen er forankret i Oslos campusstrategi, byrådserklæringen, og strategisk plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 2020-2025. Innsatsen har utgangspunkt i tre geografiske områder som er forankret i Oslos Campusstrategi: Oslo Science City, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt sentrum. Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapsintensivt næringsliv samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige, for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av ideer og kunnskap. Teoretisk er satsingen forankret i "femfaktor-modellen", fra utviklingsprogrammet MIT REAP. "Innovasjonsdistrikter Oslo vil ha prosjektledelse i Oslo kommune, og iverksettes i tett samarbeid med prosjektledelsen i de tre innovasjonsdistriktene. Kompetansemeglerne knyttes til prioriterte områder og innovasjonsdistrikt, og vil samtidig fungere som et team. Prosjektet skal nå om lag 150 bedrifter gjennom kompetansemegling, finansiere 8-14 forprosjekter (avhengig av støttesats), bidra til minst 75 nye koblinger mellom aktører, 7 kvalifiseringsprosjekter til RFF og minst 10 søknader på hovedprosjekter. Oslo kommune bidrar med 2 millioner kroner egen finansiering i tillegg til finansiering fra Norges forskningsråd.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene