Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

322582

Project Period:

2021 - 2021

Location:

The goal of research-supported innovation is to create new and secure existing jobs, increased competitiveness and value creation for parts of Agder's business community. Innovation within the focus areas is expected to be important for business development in the future. Since its inception in 2017, Forskningsobilisering Agder has supported 123 companies with funds for purchase of research services. We also fund competence mediation and network meetings to connect businesses and research organisations. In order to be considered, the projects must be within the areas of competence that the program focuses on. These are defined as follows: - New technology and new business models that contribute to Agder's vision of becoming a fully electric region - New technology and new business models that contribute to lower emissions and better living conditions in Agder. It is expected that the transition to a green economy will form the basis for all projects, and this will be emphasized and prioritized in the application process.

2021 har båret preg av å være år nummer to i en pandemi som har stukket kjepper i hjulene for svært mange foretak. Vi har aldri fått så mange henvendelser om utsettelse av igangsatte prosjekter, og antall avsluttede prosjekter står ikke i stil med antall oppstartede prosjekter. Men selv om det er store forsinkelser har vi god kontakt med søkerne underveis, og de er stort sett optimistiske og vil holde frem med sine prosjekter. Det er dog tilfredsstillende at vi tross pandemiens utfordringer har klart å få på beina 23 forprosjekter av meget bra kvalitet.

Formålet med Forskningsmobilisering Agder er å få flere bedrifter til å bruke forskning i innovasjonsarbeidet, øke innovasjonsgraden (det at regionen samlet sender flere søknader) og forskningsgraden (kvaliteten i den enkelte søknad heves). Forskningsmobilisering Agder er et av virkemidlene i å nå målsettingen om de tre bærekraftdimensjonene; økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft i regionen. For å lykkes med dette må vi mobilisere til prosjekter og samarbeid som bidrar til innovasjon og utslippskutt i et samarbeid mellom akademia og næringsliv og offentlig sektor. Forskningsmobilisering Agder vil være et virkemiddel for å stimulere til økt modenhet og etablering av prosjekter som støtter den overordnede visjonen for regionen.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene