Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

TechFood 2021- Automatisering og digital innovasjon for økt bearbeiding av mat i Norge

Awarded: NOK 66,708

Formålet med konferansen er å skape en nasjonal møteplass for matforedlingsindustrien og dens interessenter. Dette er andre gang konferansen gjennomføres, og vi har fokus på digitalisering, datahåndtering, kunstig intelligens og robotisert automasjon samt robotisert renhold innenfor bearbeiding av mat. Vi ønsker å skape en arena for deling av ideer og erfaringer på langs av innovasjonsaksen og på tvers av bransjer innen bearbeiding av mat. På den måten ønsker vi å bidra til fortgang i den digitale innovasjonen. På konferansen skal deltakerne få høre nyeste resulateter fra områdene ovenfor samt refleksjoner fra eksperter som står helt i front i forskningen og fra industrien som har implementert siste skrik innen automasjon og digitale løsninger.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram