Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Awarded: NOK 0.97 mill.

The project has as the main goal to increase quality, sustainability, and efficiency at Norwegian Manufacturing Industry through implementation of the EU project DAT4.ZERO technology. - Increase digital knowledge to improve both the industry, Technology suppliers and other sub suppliers to use digital implementations - Demonstrate and teach companies in DAT4.ZERO digital solutions The project has fucus on the industrial partner Benteler Automotive at Raufoss, and the reinforced activities on exploitation will mainly be done via the Catapult Centre at Raufoss (MTNC). However interesting results from the whole project will be available.

Vi er inne i en kritisk tid for Norge der avkarbonisering av industrien og målet om et klimanøytralt Europeisk kontinent betyr at vi må få til mer verdiskapning i sektorer utenom olje -og gassnæringen, og at disse sektorene klarer å skape verdier på en bærekraftig måte. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk plan for Horizon Europe er det et mål å skape flere arbeidsplasser innen vareproduserende industri i Europa. Skal Norge skape verdier og flere arbeidsplasser innenfor denne industriene er vi nødt til å styrke bransjens digitale kompetanse og implementere nye løsninger som øker kvaliteten, minimerer feil og svinn og gjør produksjonen og produktene bærekraftige. Skal vi lykkes med å øke verdiskapningen i denne bransjen i Norge, og skape arbeidsplasser, er det gjennom en digital og grønn transformasjon av bransjen. DAT4.ZERO skal utvikle " A Digitally-enhanced Quality Management (DQM)" system som skal gi vareproduserende industri og deres økosystemer muligheten til å hente, håndtere og bruke data fra produksjonslinjene for å løse problemer og øke kvaliteten i produksjon og på produktene. For at vi skal få full effekt av DAT4.ZERO i Norge, vil vi samarbeide tett med Manufacturing Tecknology Norwegian Catapult (MTNC) og styrke allerede etablert infrastruktur for opplæring og økt verdiskapning hos norske bedrifter. Vi vil i Digital manufacturing hub sette opp en digital DATA4.ZERO demonstrator i Manufacturing Tecknology Norwegian Catapult sin minifabrikk. Her vil leverandørene og produksjonsbedriftene kunne teste ut løsningene fra DAT4.ZERO og vurdere effekten i sin egen virksomhet. I tillegg vil vi drive opplæring for å heve den digitale kompetansen, ha egne DAT4.ZERO – demo-days og drive utstrakt kommunikasjons og formidlingsaktiviteter gjennom næringshage og katapult nettverket.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler