Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimavenn - sesong 2: En dokumentarserie for barn og unge om klima- og miljøspørsmål

Awarded: NOK 0.50 mill.

This four episode tv-serie is produced to stimulate families with children aged 5 - 12 years of age to take better decicions related to climate changes and protection of our planet. Researchers at the University of Bergen and NORCE connects with schoolkids and high school pupils to include them in four issues: Microplastic, plastic pollution in the oceans, flowers as climate change-indicators and recycle of electrical vaste. Our researchers try to include, guide and inspire them to be curious - and give them tools to map, analyze and suggest good solutions to solve the environmental side of the problemes. Our series meets a demand from teachers in the norwegian primary school system. The episodes will be science based and focus on how scientifical findings is a common ground for acting. The episodes will be streamable from the platform the public broadcaster NRK has set up for education: NRK Skole. The University of Bergen and NORCE has it own website for all the episodes: https://klimavenn.w.uib.no/

Hovedplattform for serien er NRK Skole: https://www.nrk.no/skole/ Programmer og innhold rundt knyttes opp på nettstedet: https://klimavenn.w.uib.no/ Etter sesong 1 er NRK blitt mer bevisst at serien utfyller eksisterende undervisningsprogrammer inne miljø og klima. Derfor har NRK Super-redaksjonen til vurdering om programmene skal inn i sendeskjemaet til linærtv-kanalen og nettspilleren deres. I tillegg er serien til vurdering hos Altibox. De har ambisjoner om å distribuere godt norsk innhold på sin strømmeplattform for tv- og nettkunder over hele landet. Vi vil bygge på samarbeidsformen som ble etablert i forbindelse med sesong 1. Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning og NORCE bidrar med forskere som liker å drive med populærvitenskapelig formidling. Institusjonenes kommunikasjonsrådgivere vil løfte produksjonen ut i fagmiljøene og bidra til at stoffet blir kjent og brukt i lærersammenhenger, etter- og videreutdanningstilbud og andre relevante fora. I tillegg skal det drives målrettet oppmerksomhetsarbeid gjennom nettsider og sosiale medier hos de deltakende institusjonene. NRK Skole vil bidra til markedsføring inn mot skoleverket gjennom sine etablerte kanaler. Særlig nyhetsbrevet som går ut til skoleverket regnes som særdeles verdifullt.

Sesong 2 av Klimavenn følger opp det tidligere NFR-prosjektet ES610539 Prosjektnummer: 284006. Begge sesongene blir åpent distribuert av NRK Skole slik at barn, elever, lærere, foreldre og andre interesserte fritt kan benytte Klimavenn til nytte og inspirasjon - og være sikker på at vitenskap ligger til grunn for faktagrunnlaget. Vi ser for oss fire nye episoder: Episode 1: Hvor kommer plasten fra? Vår lange kystlinje er en stor innsamlingsmaskin for plast som kommer via havet. Men hvor kommer egentlig plasten fra? Dette prosjektet på Borestranden har pågått et par år så det å kunne følge denne klassen i 2021 er en fin måte å se på de innsamlede data over tid og se på eventuelle endringer som finnes. Episode 2: El-avfall - kan det være en ressurs? En skoleklasse blir utfordret i å rydde i skuffer og skap hjemme. Hva finner de av gammel elektronikk? Barna får besøk av en ekspert, som viser hvilke komponenter som finnes inne i en vanlig gjenstand. I disse produktene finner vi bly, kadmium og kvikksølv. Barna skal lære mer om hva som skjer i den sirkulære økonomien der avfall kastes i resirkuleringsbokser, hentes til sentrale prosessanlegg, for så å omdannes til andre bruksformål. Episoden utvikler forståelse for FNs bærekraftsmål. Episode 3: Norge blir invadert Det norske biologiske mangfoldet er truet. Stadig importerer vi nye planter, og samtidig sliter vi med gamle synder. En skoleklasse får en utfordring med å lete i nabolaget på jakt etter planter og trær som er på fremmedartlisten. Klarer de fjerne planten fra stedet? Episode 4: På jakt etter mikroplast Mens vanlig plast er blitt et vanlig syn i skjærgården og i veikanten finnes det en mengde plast vi ikke ser med det blotte øyet. En skoleklasse blir utfordret til å finne mikroplast i skolegården. Elevene kategoriserer i gummi, fiber, flak, glitter og kuler. Klarer de å kjenne igjen noen av kildene?

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima